Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Δήμος Βοΐου: Έκπτωση δημοτικών τελών για πολυτέκνους

Ενημερώνουμε ότι: Για τους Πολύτεκνους Δημότες του Δήμου μας υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης δημοτικών τελών στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το έτος 2017. Για να τύχει ένας κάτοικος του Δήμου την συγκεκριμένη έκπτωση, πρέπει να καταθέσει από 1 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2018, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βοΐου (γραφείο Προγραμματισμού), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου)

2. Φωτοαντίγραφα των Αποδείξεων Πληρωμής των Λογαριασμών ΔΕΗ έτους 2017 (μπρος-πίσω σελίδα)
Μέσω ebill από την σελίδα της ΔΕΗ στο ιντερνέτ www.dei.gr.

3.TAYTOTHTA  Πολυτεκνικής Ιδιότητας  (σε ισχύ και θεωρημένη για το έτος 2018)

4. Στην περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του δικαιούχου: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή φωτοαντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (Ε1) ή υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι διαμένει στο σπίτι με τον συγκεκριμένο αριθμό παροχής

5. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου

6. Οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία του Δήμου

                       
                                                                                                                        Η Αντιδήμαρχος Διοικητικού, Οικονομικών,
Προγραμματισμού του Δήμου ΒοΐουΖιάρα Φωτεινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας