Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 31/08/2018 και ώρα  10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018» προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., Π.Ε. Γρεβενών.
 3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι», Π.Ε. Καστοριάς.
 4. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ», Π.Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου :«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Τ.Κ. Αμμοχωρίου» για την επιλογή αναδόχου του έργου,Π.Ε.Φλώρινας.
 6. Έγκριση Αντικατάστασης μέλους Σύμβασης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μελίτης ΠΕ Φλώρινας».
 7. Έγκριση επιτροπής καταγραφής ωρών εργασίας μηχανημάτων αποχιονισμού, Π.Ε. Φλώρινας.
 8. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
9.      Έγκριση δαπανών, Π.Ε.Καστοριάς.
10.  Έγκριση δαπανών, Π.Ε.Καστοριάς.
 1. Έγκριση Πράξης 5η/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυπλατάνου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
12.  Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον με τον Αθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κρανιδίων, στις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από 31 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2018.
 1. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για αναλώσιμα και ηχητική – φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης ‘Γιορτή Φασολιού – Τσιρονιού’, του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρεσπιωτών, που θα πραγματοποιηθεί στις 01-02/09/2018, στις Πρέσπες».
 2. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.
 3. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 4. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση των αγώνων Kids athletics για παιδιά αναπτυξιακής ηλικίας, του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. Φλώρινας <<ΠΗΓΑΣΟΣ>>  που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 στη Φλώρινα.
 5. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ανεμιστήρων με ορθοστάτη, Π.Ε. Γρεβενών.
 7. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.
 8. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς.
 9. Έγκριση Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2018-2019, Π.Ε. Φλώρινας.
 10. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00 €, (συμπ. ΦΠΑ) για την ασφάλιση 21 οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 11. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
 12. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 13. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
26.  Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Μελισσιωτών Κοζάνης, στη  εκδήλωση  που θα πραγματοποιηθεί στις 1 Σεπτεμβρίου 2018.
 1. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ Τ.Κ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης        #35.000,00 € #, Π.Ε. Φλώρινας.
 2.  Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ Τ.Κ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ», Π.Ε. Φλώρινας.
 3. Έγκριση  πρακτικού κατακύρωσης  Συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Υπηρεσία  μεταφορά και  θανάτωση ζώων για  τρομώδη νόσο  των προβάτων  και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και  με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.
 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο», Π.Ε. Καστοριάς.
 5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου: «Συντήρηση Γεφυρών» , Π.Ε. Καστοριάς.
 6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου: « Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Β’ Φάση», Π.Ε. Καστοριάς.
 7. Έγκριση του πρακτικού II και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: «Συντήρηση Εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης, της ΔΤΕ (Εδρα)/ΠΔΜ». προϋπολογισμού: 198.500,00 € (με Φ.Π.Α).
 8. Εγκρίσεις Δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.
 9. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης , για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Έδρας.
 10. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 11. Έγκριση Επιτροπής Διαγωνισμού Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Ασπρογείων, Π.Ε. Φλώρινας.
 12. Έγκριση Επιτροπής Διαγωνισμού Μελέτης Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος - Σκόπιας, Π.Ε. Φλώρινας.
 13. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση αγώνων κλασσικού αθλητισμού «Λυγκήστεια» 2018 στις 29 Σεπτεμβρίου 2018 στη Φλώρινα.
 14. Έγκριση της  εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς         κ. Αδαμόπουλο Σωτήριο.
 15. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 16. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 19. Έγκριση – διάθεση πίστωσης.
 20. Έγκριση του Πρακτικού II ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2017».
 21. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών μηνός Σεπτεμβρίου 2018, της επιστημονικής συνεργάτιδας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 23. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 24. Έγκριση διενέργειας και όρων Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισμού 70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 25. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων του άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου : «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης # 70.000,00 € #.
 26. Έγκριση Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας» Προϋπολογισμού δαπάνης # 70.000.00 € #.
53.  Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον με την Πανελλήνια Ένωση Κοιβουκλιωτών «Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΑΔΑΤΟΣ», στις  εκδηλώσεις μνήμης, που θα πραγματοποιηθούν στις 1 Σεπτεμβρίου 2018.
54.  Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Αθανασίου, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 1 Σεπτεμβρίου 2018.
 1. Έγκριση προσχεδίων προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2019.
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας