Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων της Περιφέρειας που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση με τους φορείς  της Περιφέρειας μας που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 20 Δεκεμβρίου 2014, με εισήγηση του Προέδρου ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. κ. Θεόδωρου Σιόγκα, με θέμα: «Τεχνική – επιστημονική υποστήριξη του πρωτογενή τομέα στη Δυτική Μακεδονία», ενταγμένη στη θεματική ενότητα διαβούλευσης ‘’Παραγωγική Ανασυγκρότηση’’.
Στην εισήγηση έγινε αναφορά στον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Γεωτεχνικοί για την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας,  με συμβολή στην αναδιοργάνωση τον πρωτογενή τομέα, στην αντιστροφή του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας του, στην εξασφάλιση διατροφικής επάρκειας και ασφάλειας τροφίμων και ακόμη στην αειφορικότητα των πόρων.
Ιδιαιτέρως δε τονίστηκε ότι η γεωτεχνική επιστημονική υποστήριξη αφορά μεγάλο εύρος υπηρεσιών όπως, συμβουλευτικές και ενημέρωσης, ερευνητικές και διάχυσης της γνώσης, κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης, παρεμβάσεων με προτάσεις σε θέματα πολιτικής για τον πρωτογενή τομέα και ορθολογικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων.
Επιπλέον έγιναν προτάσεις βελτίωσης των προϋποθέσεων και συνθηκών λειτουργίας των εμπλεκομένων στον πρωτογενή τομέα, με αναφορά στην αναδιάρθρωση και την αποκέντρωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών,  την στελέχωσή τους με γεωτεχνικό προσωπικό όλων των κλάδων, στην αναγκαιότητα της υπογραφής γεωτεχνικού του ιδιωτικού τομέα  
Στο κλείσιμο της εισήγησης επισημάνθηκε ότι η εφαρμοζόμενη αγροτική πολιτική για να είναι ολοκληρωμένη πρέπει να εστιάζει αθροιστικά στον αγρότη, στον σύμβουλο γεωτεχνικό, στον καταναλωτή, στην κοινωνία και στο περιβάλλον ενώ παράλληλα εκφράστηκε η βεβαιότητα ότι επιστημονικό δυναμικό της περιοχής και της χώρας έχει τις γνώσεις τις ικανότητες και την τεχνοκρατική επάρκεια να ανταποκριθεί στο ρόλο του και τις απαιτήσεις των καιρών.
          
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας