Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Κουκουλόπουλος: «Με το αρδευτικό Σισανίου ενισχύουμε και βελτιώνουμε την παραγωγή μας»

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση του Αρδευτικού έργου  Σισανίου της Π.Ε. Κοζάνης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 3.357.000 ευρώ.
Μετά την υπογραφή για την προέγκριση της Δημοπράτησης του έργου τον Ιούλιο του 2014  υπεγράφη σήμερα και η προέγκριση υπογραφής της σύμβασης του 1ου  υποέργου «Αρδευτικό Δίκτυο Σισανίου 2.000 στρεμμάτων με τροφοδοσία από αντλιοστάσιο νέου φράγματος Ν. Κοζάνης», προϋπολογισμού 1.507.055,46 ευρώ.
Το αρδευτικό Σισανίου είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»  2007- 2013, το Μάιο του 2012 και αφορά στην κατασκευή νέας δεξαμενής άρδευσης και αρδευτικού δικτύου διανομής συνολικού μήκους 19 χ.λ.μ.
Θα αρδεύονται 2.000 στρέμματα, περίπου, της περιοχής Σισανίου και θα τροφοδοτείται από το νέο φράγμα Σισανίου. Η ολοκλήρωσή του θα προσφέρει στο Βόιο μια μεγάλη και απολύτως απαραίτητη αναπτυξιακή υποδομή.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Πάρις
Κουκουλόπουλος αναφερόμενος στη νέα θετική εξέλιξη για το αρδευτικό Σισανίου, δήλωσε τα εξής:
«Ο αγροτικός τομέας μπορεί να ξαναζωντανέψει και να φέρει  πλούτο στην περιοχή του Βοΐου,  μόνο αν γίνουν οι μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτεί η σύγχρονη αγροτική οικονομία: Ομάδες Παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία, καθετοποίηση στην παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση, είναι μερικές από αυτές.
Όμως όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την ύπαρξη του πιο βασικού φυσικού αγαθού, του Νερού.
Γι΄ αυτό είναι σημαντικό, που ένα έργο όπως αυτό, μπαίνει, επιτέλους, σε φάση υλοποίησης.
 Το Αρδευτικό Σισανίου, θα δώσει πνοή στον πρωτογενή τομέα της περιοχής του Βοΐου και θα υποστηρίξει τους παραγωγούς και ιδίως τους νέους ανθρώπους που θέλουν να απασχοληθούν  με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 
Η υλοποίηση του είναι σύμφωνη με τις πρώτες προτεραιότητες και τις διαρθρωτικές τομές της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που τίθεται σε εφαρμογή από την 1.1.2015 και προβλέπει την  ολοκλήρωση των αρδευτικών έργων.
Με το αρδευτικό Σισανίου η περιοχή του Βοΐου, κυρίως, αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, αποκτούν τη δυνατότητα να ενισχύσουν και να βελτιώσουν την παραγωγή   ποιοτικών και ονομαστών αγροδιατροφικών προϊόντων, περνώντας έτσι στη νέα οικονομία και δημιουργώντας ένα υγιές μίγμα οικονομικής ανάπτυξης.
Πάντως αν το αρδευτικό Σισανίου είναι ένα σημαντικότατο βήμα, η οργάνωση των αγροτών μας σε  Ομάδες Παραγωγών και δυναμικούς Συνεταιρισμούς και η αξιοποίηση των κονδυλίων της νέας ΚΑΠ και του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αυτά που οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν, για να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία ανάπτυξης για  τις ορεινές μας περιοχές».

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007 - 2013 του ΥπΑΑΤ αφορά στην κατασκευή νέας δεξαμενής άρδευσης, ανοικτού τύπου κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, ωφέλιμης χωρητικότητας 2.200 κ.μ., σε χέρσα περιοχή 2,5 χ.λ.μ. νοτιοδυτικά του οικισμού Σισανίου.
Επίσης, περιλαμβάνει την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος με 4 κύριες αντλίες, κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο του φράγματος έως τη νέα δεξαμενή, κατασκευή του δικτύου διανομής του αρδευτικού, συνολικού μήκους σωλήνων 19 χλμ. με τοποθέτηση 91 υδροληψιών.
Η κατασκευή του σημαντικού αυτού αρδευτικού έργου για την Π.Ε. Κοζάνης έχει ως στόχο:
• την ποσοτική επάρκεια των υδατικών πόρων με την αποταμίευση του νερού,
• την ποσοτική και ποιοτική εξασφάλιση των υπόγειων υδάτων με τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων,
• τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων,
• τη χρήση βελτιωμένων μεθόδων άρδευσης σε νεότερα δίκτυα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας