Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Μιχάλης Παπαδόπουλος: Επέκταση της απόκτησης Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις, ως δικαιούχοι Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες, ορίζονταν μόνο τα ΑμεΑ που ήταν ιδιοκτήτες οχημάτων και οι άδειες κυκλοφορίας τους είχαν την ένδειξη ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ.
Με απόφαση του Υφυπουργού  Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου υπεγράφη απόφαση σύμφωνα με την οποία εφεξής μπορούν να λάβουν Δελτίο Στάθμευσης :

1.      Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑμεΑ μετά την απόκτηση Ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και επομένως αυτό δεν έχει την ένδειξη ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας από τη Γραμματεία των ΚΕΠΑ με το οποίο βεβαιώνεται ότι η πάθησή τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις (κινητικές αναπηρίες).
2.      Γονείς ανηλίκων τέκνων ΑμεΑ και Δικαστικοί  συμπαραστάτες ανηλίκων – ενηλίκων ΑμεΑ εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από τη Γραμματεία των ΚΕΠΑ από  την οποία προκύπτει ότι η πάθηση των ανηλίκων – ενηλίκων ΑμεΑ ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις . Στις περιπτώσεις αυτές το Δελτίο Στάθμευσης εκδίδεται στο όνομα του ΑμεΑ με ορισμό ως οδηγών του Ι.Χ. αυτοκινήτου (αναπηρικού ή μη) των γονέων ή του δικαστικού συμπαραστάτη κατά περίπτωση .
«Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά από επεξεργασία των επί μακρό χρονικό διάστημα συγκεντρωθέντων αιτημάτων λόγω του ευαίσθητου του θέματος. Πρόκειται να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις, οι οποίες λόγω μη κατοχής του ΑμεΑ αυτοκινήτου και μάλιστα με την ένδειξη ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ στερούσαν της δυνατότητας εξυπηρέτησης ατόμων που είχαν πραγματική ανάγκη από τέτοια εξυπηρέτηση» δήλωσε ο Υφυπουργός .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας