Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 
1.      
Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης 52/2014 «Έγκριση προϋπολογισμού και του ΟΠΔ»
Εισηγήτρια: Κα Μελίσσια Ηλικίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης 
2.      
Έγκριση Α.Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης α)89/2014 Κατάρτιση Προϋπολογισμού έτους 2015» β)90/2014 «Έγκριση προγράμματος δράσης έτους 2014»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Βιβλιοθήκης
3.      
Έγκριση της αριθμ. 74/2014 Μελέτης του έργου «Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση & σύνοδες ψυχικές διαταραχές (αυτισμός) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης – εξοπλισμός»
 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
4.      
1η παράταση προθεσμίας 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες της Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
5.      
Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Ονομασίας οδών, πλατειών, κυκλοφοριακού – πεζοδρομίων – περιπτέρων
 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
6.      
Τροποποίηση της 330/2014 ΑΔΣ για έγκριση τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών σε χαρακτηρισμένο Κοινόχρηστο Χώρο ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.      
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015 του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
8.      
Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Τσιμηνάκη 2 στην Κοζάνη εμβ. 42,36 τ.μ.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
9.      
Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Τσιμηνάκη 2 στην Κοζάνη εμβ. 81,96 τ.μ. .
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
10. 
Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2014 του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
11. 
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 5.502,80 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λιβερών του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας