Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης 52/2014 «Έγκριση προϋπολογισμού και του ΟΠΔ» Εισηγήτρια: Κα Μελίσσια Ηλικίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

2.      Έγκριση Α.Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης α)89/2014 Κατάρτιση Προϋπολογισμού έτους 2015» β)90/2014 «Έγκριση προγράμματος δράσης έτους 2014»Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Βιβλιοθήκης
3.      Έγκριση της αριθμ. 74/2014 Μελέτης του έργου «Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση & σύνοδες ψυχικές διαταραχές (αυτισμός) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης – εξοπλισμός»Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
4.      1η παράταση προθεσμίας 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες της Κοζάνης» Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
5.      Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Ονομασίας οδών, πλατειών, κυκλοφοριακού – πεζοδρομίων – περιπτέρων Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
6.      Τροποποίηση της 330/2014 ΑΔΣ για έγκριση τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών σε χαρακτηρισμένο Κοινόχρηστο Χώρο ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ. Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.      Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015 του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
8.      Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Τσιμηνάκη 2 στην Κοζάνη εμβ. 42,36 τ.μ. Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
9.      Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Τσιμηνάκη 2 στην Κοζάνη εμβ. 81,96 τ.μ. . Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
10. Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2014 του Δήμου Κοζάνης Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
11. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 5.502,80 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λιβερών του Δήμου Κοζάνης  Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας