Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 προσκαλείστε σε δημόσια συνεδρίαση την του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00  στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1
Εκ νέου λήψη απόφασης σύναψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών του Δήμου, παρελθόντων ετών. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
2
Συγκρότηση επιτροπής για επεξεργασία και υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έμβλημα του νέου Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
3
Συγκρότηση εθελοντικής ομάδας Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
4
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. –ΑΝΚΟ για την Υλοποίηση των έργων  Ε.Ε.Λ Νεάπολης Ε.Ε.Λ., Σιάτιστας και Ε.Ε.Λ. Γαλατινής του Δήμου Βοΐου και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
5
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Βοΐου και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Χαλικόστρωση του δρόμου από ξενώνα Τσοτυλίου  προς Σούντα στη Τ.Κ. Τσοτυλίου» .-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
6
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος  Π.
7
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
8
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας Δ.Δ. Μικροκάστρου». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
9
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ (1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ). -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
10
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Φυτωκίου (Αρ. μελέτης 119/200)». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
11
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων επί της οδού Κ. Δούκα». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
12
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημιουργία σκαλοπατιών και πεζόδρομου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (απέναντι από παλιό τελωνείο)» .-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
13
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εξωραϊσμός του τοιχίου αντιστήριξης του Πάρκου Αγίου Δημητρίου». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
14
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση πάρκου περιοχής Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
15
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση πάρκου περιοχής Αγίου Δημητρίου». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
16
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Δημιουργία σκαλοπατιών και πεζόδρομου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (απέναντι από παλιό τελωνείο)». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
17
Σύναψη σύμβασης με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. –ΑΝΚΟ εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Πλατανιάς του Δήμου Βοΐου και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ Σταμπολούς Β.
18
Εκμίσθωση των αγροτικών ακινήτων.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
19
Εκμίσθωση βοσκοτόπων με απευθείας ανάθεση. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
20
Έγκριση των απολογισμών   Νομικών Προσώπων του Δήμου οικονομικού έτους 2010.- Εισηγήτρια  η ΔΣ κ. Κισκίνη Καλλιόπη.
21
Έγκριση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου. - Εισηγήτρια  η ΔΣ κ. Κισκίνη Καλλιόπη.
22
Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ οικονομικού έτους 2011. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
23
Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
24
Έγκριση μεταφοράς τραπεζικών λογαριασμών και συμμετοχών στη Συνεταιριστική Τράπεζα των πρώην Δήμων στο Δήμο Βοΐου και εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου κ. Γιώτη Θ. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
25
Εξουσιοδότηση υπαλλήλων του Δήμου οι οποίοι θα πραγματοποιούν συναλλαγές με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και την Εμπορική Τράπεζα. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
26
Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη. -  Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
27
Αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου, Ξενοδοχείο Αρχοντικό.- Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
28
Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας, της δημάρχου και αντιδημάρχου στην Αθήνα.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
29
Αιτήσεις.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου        
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς      
Σταθμούς Σιάτιστας, Γαλατινής           
4. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Μακρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας