Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

Ανακοινώθηκε και επισήμως η συγχώνευση της Alpha Bank και της Eurobank.

Τα διοικητικά της Alpha Bank και της Εurobank ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τη συγχώνευση της Alpha Bank και της Eurobank. Ο νέος όμιλος, θα έχει κολοσσιαίο ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με συνολικό δίκτυο 1.300 και πλέον καταστημάτων σε 8 χώρες, και συνεπώς θα είναι μεταξύ των τριών μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στη Βουλγαρία , τη Ρουμάνια και τη Σερβία.

Η σχέση ανταλλαγής καθορίστηκε σε 5 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές Alpha Bank για κάθε 7 κοινές ονομαστικές Eurobank EFG.

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση:


"Τα διοικητικά της Alpha Bank και της Εurobank ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τη συγχώνευση της Alpha Bank και της Eurobank.

Η συγχώνευση δυο άκρως συμπληρωματικών ιδιωτικών τραπεζών, με σημαντικές συνέργειες και σαφή επιχειρηματική λογική, θα διαδραματίσει καθοριστικής σημασίας ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Το ενιαίο σχήμα κατέχει ηγετικά μερίδια αγοράς σε όλους τους σημαντικούς τομείς τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. 

Ο νέος όμιλος, θα κατέχει σημαντική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με συνολικό δίκτυο 1.300 και πλέον καταστημάτων σε 8 χώρες, και θα συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στη Βουλγαρία, τη Ρουμάνια και τη Σερβία.

Ο νέος Όμιλος θα περιλαμβάνεται στους 25 μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην Ευρωζώνη με pro forma συνολικό ενεργητικό 146 δισ. ευρώ και θα διαθέτει το κατάλληλο μέγεθος ώστε να καθιερώσει την μετοχή του ως μετοχή αναφοράς στις διεθνείς αγορές.

Η σχέση ανταλλαγής καθορίστηκε σε 5 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές Alpha Bank για κάθε 7 κοινές ονομαστικές Eurobank EFG.

Το ενοποιημένο σχήμα εμφάνισε για το 2010 κέρδη προ προβλέψεων (pro forma) ύψους 2,6 δισ. ευρώ.

Οι εκτιμώμενες ετήσιες προ φόρων συνέργειες διαμορφώνονται σε περίπου 650 εκατ. ευρώ που θα πραγματοποιηθούν πλήρως εντός 3 ετών, με εκτιμώμενη Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) περίπου 3,4 δισ. ευρώ.

Επιτυγχάνεται σημαντική περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας της τράπεζας μέσω της υλοποίησης ενός προτεινόμενου ολοκληρωμένου σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 3,9 δισ. ευρώ. Ο pro forma Δείκτης κυρίων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (core Tier I), αναμένεται να ανέλθει σε 14,0% λαμβανομένων υπόψιν των ενεργειών του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, όπως και των αρνητικών επιπτώσεων του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI).

Το νέο σχήμα διαθέτει ευρεία μετοχική βάση, με πυλώνες τρεις κύριους μετόχους που εκπροσωπούν την οικογένεια Κωστόπουλου, την οικογένεια Λάτση και η Paramount Services Holding Limited (“Paramount”, μετόχου της Alpha Bank, μια εταιρεία που εκπροσωπεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα της πιο εξέχουσας οικογένειας στο Κατάρ), ο καθένας από τους οποίους υποστηρίζει, τόσο τη συγχώνευση όσο και το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος και επικεφαλής του διοικητικού σχήματος θα είναι δύο Συν-διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο κ, Δημήτριος Μαντζούνης, υπεύθυνος των κεντρικών λειτουργικών υπηρεσιών (εταιρικό κέντρο) και ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος, υπεύθυνος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο πρόεδρος της Alpha Bank και προτεινόμενος πρόεδρος του νέου ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η Alpha Bank και η Eurobank EFG συμφώνησαν να συμπράξουν προκειμένου να δημιουργήσουν μια τράπεζα αναφοράς για την Ελλάδα και μια σημαντική νέα δύναμη στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο.

Σε μια εποχή όπου αναμένονται τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της ελληνική οικονομίας, μέσω της εφαρμογής του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και με την υποστήριξη των Ευρωπαίων Εταίρων μας, η νέα τράπεζα θα έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και να ισχυροποιήσει την θέση της χώρας μας ως σημείο προσβάσεως προς τις γειτονικές οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η συγχώνευση αυτή θα είναι καθοριστικό βήμα προς την ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα, σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημαντική στήριξη που έχουμε από διεθνείς κορυφαίους επενδυτές. Τέλος είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω την ενισχυμένη συμμετοχή της Paramount από το Κατάρ στη νέα μεγάλη Τράπεζα».

Ο Πρόεδρος της Eurobank EFG, κύριος Ευθύμιος Χριστοδούλου δήλωσε:

«Χαιρετίζω την προτεινόμενη συγχώνευση και τη συμμετοχή της Paramount από το Κατάρ στο νέο σχήμα. Σήμερα δημιουργείται ένας νέος τραπεζικός «πρωταθλητής» στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιφέρεια, που συνδυάζει μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ένα ταλαντούχο και αφοσιωμένο διοικητικό επιτελείο με εξαιρετικές και συμπληρωματικές δεξιότητες και ικανότητες. Είμαι πεπεισμένος ότι το νέο ενιαίο σχήμα θα λειτουργήσει ως σημαντικός καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Εϊναι καλά τοποθετημένο όχι μόνον για να αντέξει τους κραδασμούς της παρούσας οικονομικής αναταραχής αλλά και για να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και προοπτικές και να παίξει κεντρικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη της ευρύτερης περιφέρειας».

• Χρονοδιάγραμμα: η συγχώνευση αναμένεται να εγκριθεί στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Alpha Bank και της Eurobank EFG, το Νοέμβριο του 2011, και η ολοκλήρωση της νομικής Συγχώνευσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2011.

• Η Citi και η JP Morgan ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Alpha Bank. H Barclays Capital, η Goldman Sachs International και η Rothschild ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Eurobank EFG."

Χρειάστηκαν μήνες επαφών, και ο ορισμός της έννοιας "χρυσή τομή" για να φτάσει σε αίσιο τέλος το deal ALPHA- EUROBANK.

Οι συζητήσεις με διερευνητική διάθεση ξεκίνησαν από το χειμώνα. Αρχικά κινούνταν στα πλαίσια του "όλοι συζητούν με όλους". Γι' αυτό και έφτασε πολύ κοντά στην υλοποίηση η συμφωνία της ALPHA BANK με την Εθνική.

Όταν αυτό το deal "κάηκε", οι δύο σημερινοί εταίροι ήρθαν πιο κοντά. Στις εξαντλητικές συζητήσεις ενεπλάκησαν πια οι ίδιοι οι μεγαλομέτοχοι. Και μέχρι να φτάσουν στην τελική συμφωνία χρειάστηκαν πολλές υποχωρήσεις και προσαρμογές.

Η διαδικασία στηρίχθηκε σε αυτό που επανειλημμένως έχει δηλώσει ο διευθ. σύμβουλος της ΕUROBANK Ν. Νανόπουλος ότι δηλαδή "οι συγχωνεύσεις δεν πρέπει να γίνονται για να γίνουν, αλλά να προβλέπουν τα πάντα και να δημιουργούν νέα και ουσιαστικά δεδομένα."

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε η πρόθεση του Σεΐχη του Κατάρ να συμμετάσχει στο εγχείρημα. Κατείχε ήδη μικρό ποσοστό στην ALPHA και είχε δεδηλωμένο ενδιαφέρον για μπίζνες στην Ελλάδα αν θυμηθούμε και την υπόθεση του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού.

Έχει ήδη σημαντική παρουσία στα ευρωπαϊκά τραπεζικά δεδομένα αφού είναι ο βασικός μέτοχος της BARCLAY'S αλλά και της CREDIT SUISSE και φυσικά η τεράστια ρευστότητα που διαθέτει θα μπορούσε να καταστήσει τη νέα τράπεζα ως κυρίαρχο παίκτη.

Εξ αιτίας όλων αυτών των θετικών ,κατέστη και πιο εύκολο να ξεπεραστούν με τη μέθοδο της χρυσής τομής και τα εύλογα ζητήματα της κατανομής θέσεων, τίτλων και αρμοδιοτήτων.

Και αυτό έγινε πράξη επειδή οι εμπειρότατοι επικεφαλής των δύο τραπεζών κατάλαβαν πρώτοι από όλους πως το νέο σχήμα είναι ισχυρότατο και δύσκολα εν μέσω κρίσης μπορεί να βρεθεί ανταγωνιστικό του.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας είναι υπεραρκετή για το χειρισμό του θέματος των ελληνικών ομολόγων, ενώ μπορεί να αναθερμάνει και την αγορά διοχετεύοντας ξανά χρηματοδοτήσεις προς τις υγιείς επιχειρήσεις.

Στην ουσία ο νέος φορέας συνδιοικήται από τους δύο διευθύνοντες συμβούλους, έναν από κάθε τράπεζα, με τον τιμητικό, εποπτικό αλλά και ουσιαστικό ρόλο του προέδρου κ. Κωστόπουλου.

Μένει να γίνουν πολλά για να φτάσουν οι δύο πλεύρες στην πραγματική συνένωση. Και η διαδικασία αυτή θα πάρει πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιου εύρους εγχειρήματα.

Θα αλλάξουν όλα. τα υποκαταστήματα, οι υπηρεσίες και η αντίληψη.

Σε πρώτη φάση δε θα γίνουν απολύσεις αλλά σε βάθος χρόνου θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει αναδιάταξη του προσωπικού.

Πάντως αυτή η συμφωνία ήταν ότι θετικότερο μπορούσε να συμβεί υπό τις σημερινές συνθήκες για την ελληνική οικονομία. Θεωρείται δεδομένο ότι θα προκαλέσει ντόμινο, ενώ είναι για πολλούς λόγους από τα πιο ευχάριστες ειδήσεις που έχει ακούσει η ελληνική κυβέρνηση. Το ότι το deal γίνεται από εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, φέρνει στην Ελλάδα κεφάλαια από το εξωτερικό και αφήνει ελεύθερες για να διαπραγματευτούν με άλλους "παίκτες" -άρα και νέο αίμα για την οικονομία- την ΕΘΝΙΚΗ και το Τ.Τ. μόνο θετικά καταγράφεται.
www.newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας