Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Σύσκεψη Παπακωνσταντίνου με τους 7 γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων

Σύσκεψη με τους 7 γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων είχε σήμερα ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου για το θέμα της αποκατάστασης του περιβάλλοντος των καμμένων δασικών εδαφών και της αποτροπής του κινδύνου καταστροφών από πιθανές πλημμύρες που θα προκύψουν μετά την καταστροφή των δασών.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:
· Διάθεση πόρων ύψους 5 εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία οικισμών, υποδομών, καλλιεργειών κ.λπ.

· Άμεση σύνταξη από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες των αναγκαίων μελετών για τα απαραίτητα έργα.
· Άμεση κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων. Για τη διευκόλυνση του έργου αυτού και την ολοκλήρωση του εντός των προθεσμιών που ο Νόμος ορίζει, θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα δορυφορικής απεικόνισης των μεγάλων πυρκαϊών, όπως του Έβρου, της Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ.

· Απαγόρευση της βοσκής στις καμμένες περιοχές μέχρι την αναδημιουργία του δάσους.
· Έκδοση υπουργικής απόφασης για το κατεπείγον του έργου, ώστε να συντμηθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο προθεσμίες δημοπράτησης των έργων.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης:

· Η πορεία του Προγράμματος κατάρτισης, ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα. Αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την προώθηση του έργου.
· Η πορεία εκτέλεσης των Δασικών μέτρων του Προγράμματος «Α. Μπαλτατζής» ύψους 171 εκ. ευρώ που περιλαμβάνει έργα, αναδασώσεων, αντιπυρικών ζωνών, δασική οδοποιίας και έργα σε περιοχές NATURA. Αποφασίστηκε να ενταντικοποιηθούν οι προσπάθειες για ένταξη περισσότερων έργων στο Πρόγραμμα.
· Η χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, διαφόρων έργων και δράσεων προστασίας και ανάπτυξης Δασών.
www.aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας