Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Μακεδονίας το 9ο θέμα για την περιοχή μας


Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:  
Θέμα 1ο:    Κατάργηση ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας – Λήψη απόφασης.
 Εισηγητής: ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος Δακής.
 Θέμα 2ο:    Παραίτηση από του δικαιώματος εισπράξεως ποσοστού 20%, εκ του τιμήματος
                    της πώλησης οικοπεδικής έκτασης εντός του ΒΙΠΑ Καστοριάς.  

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Καστοριάς,  κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 3ο:    Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής
                    συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Καστοριάς,  κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 4ο:    Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της Μ.Π.Ε., για τη βελτίωση του
                    1ου υποτμήματος (ΤΕΙ – Χιονοδρομικό) του τμήματος Φλώρινα – Ανταρκτικό –
                    Πρέσπες του δυτικού οδικού άξονα ορεινής Περιφέρειας Δυτικής
                    Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας,  κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

 
Θέμα 5ο:    Γνωμοδότηση για τη M.Π.Ε. του έργου:  «Ανόρυξη δύο υδρευτικών
                    γεωτρήσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης
                    Πτολεμαϊδας (ΔΕΥΑΠ) στο με αρ. 4 αγροτεμάχιο στη θέση Δεξαμενή της
                    κτηματικής περιοχής Δ.Ε Πτολεμαϊδας του Δ. Εορδαίας, στην Π.Ε. Κοζάνης
                    της Π.Δ.Μ.».

Εισηγητής: ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού,
                    κ. Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 6ο:    Γνωμοδότηση για τη M.Π.Ε. του έργου:  «Πεδίο απογείωσης – προσγείωσης
                    υπερελαφρών αεροσκαφών αερολεσχών,  στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ.
                    Ολυμπιάδας της Δ.Ε. Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, στην Περιφερειακή
                    Ενότητα Κοζάνης Κοζάνης της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού,
                    κ. Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 7ο:    Γνωμοδότηση για τη M.Π.Ε. του έργου:  «Εγκατάσταση διασυνδεδεμένου
                   φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 15MWp, στη θέση «Παλιάμπελα», εντός των
                   Διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου, της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής
                   του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια
                   Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
                   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ενα Α.Ε.»».

Εισηγητής: ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού,
                    κ. Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 8ο:    Γνωμοδότηση για τη M.Π.Ε. του έργου:  «Εγκατάσταση διασυνδεδεμένου
                    φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 15MWp, στη θέση «Ξηροπόταμος», εντός των
                    Διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Πτελεώνα, της Δ.Ε. Πτολεμαΐδας του Δήμου
                    Εορδαίας της Π. Ε. Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της
                    εταιρείας «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε.»».

Εισηγητής: ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού,
                    κ. Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 9ο:    Γνωμοδότηση για τη M.Π.Ε. του έργου:  «Τουριστική αξιοποίηση πρώην
                    οικισμού ΔΕΗ στα Ίμερα (PESCA) στην Τοπική Κοινότητα Ιμέρων της
                    Δημοτικής Ενότητας Σερβίων – Βελβεντού, στην Περιφερειακή Ενότητα
                    Κοζάνης της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού,
                    κ. Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 10ο:    Γνωμοδότηση για τη M.Π.Ε. του έργου:  «Μελέτη Βελτίωσης της Επ. Οδού 14
                      τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι – Μανόπυλο – Τρίλοφος και της       
                      διαδημοτικής οδού Μoνόπυλο – Καλή Βρύση, στις βόρειες πλαγιές του όρους  
                      Γράμμου στην Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Καστοριάς,  κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.


 Θέμα 11ο:    Γνωμοδότηση για τη M.Π.Ε. του έργου:  «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής
                      ενέργειας από Φ/Β τόξα ισχύος 5.00 MW και τα συνοδά αυτής έργα, της
                      εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  Ε.Π.Ε.» στη θέση
                      «Κολοκυθάκι» (εκτός σχεδίου) της Τοπικής Κοινότητας Κνίδης της
                      Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών, στην  Περιφερειακή
                      Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Γρεβενών,  κ.  Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 12ο:    Αίτημα εξαίρεσης του Κέντρου Περιβάλλοντος από το άρθρο 199ν.3852/2010.

Εισηγήτρια:  η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ,  κα  Κυριακή Αποστολίδου.

Θέμα 13ο:    Έγκριση σύναψης και σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης
                      του άρθρου 22, του Ν.3614/2007 μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
                      (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Νεστορίου
                      για την υλοποίησης έργου ΕΣΠΑ.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Καστοριάς,  κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 14ο:    Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
                      Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Ινστιτούτου
                      Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Καστοριάς,  κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 15ο:    Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Πρώην Νομαρχιακής
                      Αυτοδιοίκησης Καστοριάς και νυν Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και
                      του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την ανάπτυξη διαγνωστικών
                      υπηρεσιών υγείας με «Συγκρότημα Αξονικού Τομογράφου 16 τόμων
                      (Μulti – Slice)».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Καστοριάς,  κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 16ο:    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
                      Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και
                      της ΑΝΚΟ Α.Ε., που αφορά το:  «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας
                      Δυτικής Μακεδονίας».
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 17ο:      Πρόσληψη Εποχιακού Προσωπικού.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας,  κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Παναγιώτης Πλακεντάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας