Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

Παράταση για το πρόγραμμα "Πράσινη Επιχείρηση"

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ) μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΦΕΠΑΕ, με αρμοδιότητα τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι, με απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας. Λούκας Κατσέλη, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».
Νέα καταληκτική ημερομηνία (παλαιά ημερομηνία η 18/6/2010) ορίζεται η Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010. 


Υπενθυμίζεται ότι από τις 25 Μαϊου 2010 οι υποψήφιοι επενδυτές (δικαιούχοι), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.ependyseis.gr/mis, την πρότασή τους, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΠΑΝ ΙΙ «ΠΡΑΣΙΝΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».
Επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το φάκελο υποβολής πρέπει να κατατεθούν εις διπλούν, το αργότερο σε διάστημα επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων που είναι πλέον η Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010. 

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.
Το ποσοστό επιχορήγησης του προγράμματος ανέρχεται σε 40%.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος, τα
απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και
πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να
κατατεθούν, οι επιχειρήσεις του Νομού Κοζάνης μπορούν να
απευθύνονται/ενημερώνται :
α)Από τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr,www.antagonistikotita.gr,
www.efepae.gr και www.e-kepa.gr.
β)Aπό τα γραφεία του στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ):
κα Λιάνα Παπατέρπου, τηλ.: 24610-24022, fax: 24610-49210, e- mail:
lpapaterpou@anko.gr, Δικτυακός τόπος: www.anko.gr
γ)Από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-480.000,
e-mail: info@e-kepa.gr,www.e-kepa.gr ).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Απο το το 1985 ( Ν 1416/84 ),

το ΕΡΓΟ της ΑΝΚΟ

ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ,

ΩΡΑΙΑ ΑΡΧΗ για την
------------------

περιβόητη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».

Μ ε το παράδειγμα της ΑΝΚΟ, θα μας πείσουν για ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ??????

Το Προφίλ μας