Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

Ανακοίνωση ένταξης στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"


Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αιανής (Δ.Ε.Α.Τ.Π.Α.) συνεχίζει τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο πλέον εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας», που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους (άνω των 65 ετών), που ζουν μόνοι τους ή αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, καθώς και σε Α.Μ.Ε.Α., που ζουν μόνα τους ή με την οικογένεια τους αλλά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το κοινωνικό περιβάλλον. Οι υπηρεσίες παρέχονται κατ' οίκον και αφορούν σε κάλυψη βασικών κοινωνικών, νοσηλευτικών και οικογενειακών οικιακών αναγκών, με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, το πρόγραμμα στελεχώνεται από μία Κοινωνική Λειτουργό, μία Νοσηλεύτρια και δύο Οικογενειακές βοηθούς.
Όσοι δημότες επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης. Στην περίπτωση που οι ίδιοι αδυνατούν να μετακινηθούν, παρακαλούνται οι συγγενείς ή οι γείτονες αυτών να ενημερώσουν τη δομή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επίσκεψη κατ' οίκον, όπου και θα γίνει η συμπλήρωση της αίτησης από την Κοινωνική Λειτουργό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην έδρα της Επιχείρησης, στο Παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Αιανής και στα τηλέφωνα 2461 3 52117, 118 και 119 (Υπεύθυνος: Σεννή Μαρίνα) ή στο e-mail deatpa@hotmail.com Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε .
Για τη Δημοτική Επιχείρηση
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ν. Τζέλλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας