Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιάτιστας την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 και ώρα 7.00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας για συζήτηση και επίλυση των παρακάτω θεμάτων:

1.    Οργάνωση δύο σεμιναρίων του Δήμου.
2.    Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του ορειβατικού καταφυγίου στο Μπούρινο.
3.    Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Αρχοντικού Δίντσιου ως ξενώνα.
4.    Έγκριση υποβολής πλήρους φακέλου συμμετοχής από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ( Ν.Α) Κοζάνης για λογαριασμό  του Δήμου Σιάτιστας.


5.    Λήψη  δανείου από  το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου.
6.    Παράταση προκήρυξης για υποβολή αιτήσεων  χορήγησης  υποτροφιών από το Ίδρυμα Αφών Βαρβέρη Ακαδημαϊκού έτους 2008 – 2009.
7.    Έγκριση  του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2010 του ΝΠΔΔ «Φιλαρμονική»  Δήμου Σιάτιστας.
8.    Έγκριση  του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2010 του ΝΠΔΔ « Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας».
9.    Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου.
10.    Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 €  για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με τη ΔΕΠΠΤΑΣ.
11.    Αποδοχή ποσού 42.313,56 €  από πιστώσεις  του ΥΠΕΣΣΔΑ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων . Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές . Ψήφιση πίστωσης.
12.    Αποδοχή  ποσού  12.381,40 € από  πιστώσεις  του ΥΠΕΣ  για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.  Τροποποίηση του προϋπολογισμού  και ψήφιση πίστωσης.
13.    Αποδοχή   ποσού 27.934,69 € από ΥΠΕΣ για την πληρωμή Επιχειρησιακού Προγράμματος ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
14.    Αποδοχή δωρεάς 2.000,00 €  από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου για αρωγή αναξιοπαθούντος. Τροπ/ση του προϋπ/σμού και ψήφιση πίστωσης.
15.    Αποδοχή δωρεάς 2.000,00 €  από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου για πραγματοποίηση  πανελλήνιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από τον Ιππικό  - Πολιτιστικό Σύλλογο Σιάτιστας «Ο Άγιος Μόδεστος».
16.    Καθορισμός  του τέλους  Πλατειών – Πεζοδρομίων – Κοινοχρήστων  χώρων  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων και αποθήκευση οικοδομικών υλικών για το έτος 2010.
17.    Καθορισμός τέλους χρήσης του χώρου εκθεμάτων της πανήγυρης του 15Αύγουστου.
18.    Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2010. Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας.
19.    Σχετικά με την επιστολή της ΔΙΑΔΥΜΑ για τροποποίηση  της 130/2001 συμβολαιογραφικής πράξης μεταξύ Δήμου Σιάτιστας και ΔΙΑΔΥΜΑ.
20.    Ορισμός νέων θέσεων περιπτέρων  στο Δήμο Σιάτιστας.
21.    Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για κτηνοτροφική μονάδα  «Δημόσια δασική  έκταση  στην κ. Δεληζήση Βασιλική».
22.    Λήψη  απόφασης  για διόρθωση – διαγραφή ποσού  από χρηματικό κατάλογο .
23.    Συζήτηση και λήψη απόφασης ως προς την υπ΄αριθ. 5/10 εισήγηση του Τοπ. Συμβουλίου Μικροκάστρου για υδροδότηση του οικοπέδου του Χρήστου Γκαραγκούνη στη θέση Παναγία.
24.    Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και αντιπροσωπείας του Δήμου στην Αθήνα για διευθέτηση  θεμάτων που αφορούσαν τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Καθορισμός αποζημίωσης και ψήφιση πίστωσης .
25.    Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση σε άπορο  δημότη.
26.    Αιτήσεις δημοτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας