Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010

ΜΑΒΕ: Το μεγαλύτερο Έργο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών στην Ελλάδα

Τη σύμβαση για τη Β’ φάση αποκατάστασης των αποθέσεων στα πρώην Μεταλλεία Αμιάντου στο Ζιδάνι Κοζάνης υπέγραψε την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010, ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 14,15 εκ. € είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΕΠΠΕΡΑΑ 2007–2013, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και έχει συμβατικό χρόνο υλοποίησης 41 μήνες. 


Η Β’ φάση περιλαμβάνει: • Τη δημιουργία βαθμίδων στις υπόλοιπες αποθέσεις των «ΜΑΒΕ» (εκσκαφές συνολικού όγκου 2.200.000 κυβικών μέτρων).
• Τις διαμορφώσεις των μεταλλείων και των οριζόντιων επιφανειών (έκτασης 420 στρεμμάτων). 
• Τα έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας. 
• Τη διάστρωση της φυτικής γης (συνολικού όγκου 350.000 κυβικών μέτρων). 
• Τη φυτοτεχνική αποκατάσταση των εδαφών (με τη φύτευση, 360.000 δενδρυλλίων και 150.000 μοσχευμάτων). 
• Την εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού δικτύου (μήκους 430 χιλιόμετρων).
Εξάλλου, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» εκπονεί τη μελέτη για την Γ’ φάση του έργου που περιλαμβάνει την αποκατάσταση του συνόλου των ρυπασμένων κτιριακών εγκαταστάσεων των πρώην «ΜΑΒΕ» συμβάλλοντας αφενός στον εθνικό στόχο της ορθολογικής διαχείρισης των αμιαντούχων υλικών και αφετέρου στην απόδοση στην τοπική κοινωνία πλήρως αποκαταστημένης της περιοχής των πρώην «ΜΑΒΕ». 


Φωτογραφική αποτύπωση ΜΑΒΕ 21-6-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας