Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 29 Ιουνίου 2010

«Με νόμιμο τρόπο οι προσλήψεις μας» στην ΑΓΡΟΓΗ

από τον ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ
Τη δική του απάντηση στην απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο της Αγρογής Α.Ε. αλλά, κυρίως, στην απόλυση των 269 εργαζομένων μολονότι αυτοί έχουν υπογράψει συμβάσεις αορίστου χρόνου, δίνει μέσα από αναλυτική ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Εταιρία. Να σημειωθεί πως στην Αγρογή εργάζονταν και πρόσωπα από την περιοχή μας. Το σχετικό κείμενο έχει ως εξής: 

Σχόλιο ai-vreS: Ξεχωρίζουμε δυο φράσεις από το κείμενο του Συλλόγου:  Η πρόσληψη των 269 υπαλλήλων στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. έγινε με απόλυτα νόμιμο τρόπο και με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στις αρχές Αυγούστου του 2009, ημερομηνία ουδέτερη, (sic !!!) όσον αφορά στις εκλογές, η προκήρυξη των οποίων έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 2009, δηλαδή 1 μήνα αργότερα. Επομένως, ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ.....(α ναι;)

«Η Κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου «Κατάργηση, Συγχώνευση Υπηρεσιών, Οργανισμών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα», που δημοσιοποίησε προτείνει την κατάργηση της Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης - ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και την απόλυση 269 εργαζομένων στην κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες της σ' όλη τη χώρα.
Προς ενημέρωση σας, σημειώνουμε επιγραμματικά τα εξής:
•    Η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 με το νόμο 2637/1998 και με σκοπό την αξιοποίηση της αγροτικής γης και τη βοήθεια των αγροτών. Είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία του ευρύτερου δημοσίου τομέα εποπτευόμενη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
•    Το 2004 η ΑΓΡΟΓΗ ανέλαβε την χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δημόσιες Εκτάσεις) ενώ από τα μέσα του 2006 και σε συνεργασία με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. το έργο αυτό επεκτάθηκε και στην καταγραφή των
ιδιωτικών εκτάσεων, συνολικού όγκου 4.000.000 ιδιοκτησιών. Έργο το οποίο ολοκληρώνεται το προσεχές διάστημα με μεγάλη επιτυχία αποσπώντας τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•    Το 2006, η ΑΓΡΟΓΗ ανέλαβε να δημιουργήσει το ψηφιακό υπόβαθρο του νέου  Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Κοινοτικών Επιδοτήσεων (Καν. ΕΚ 1782/2003). Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Δεκέμβριο του  2008  και  απεφεύχθη το πρόστιμο των 350 εκ. Ευρώ από την ευρωπαϊκή επιτροπή. Επιπλέον, ανατέθηκε στην ΑΓΡΟΓΗ η ετήσια επικαιροποίηση του ψηφιακού υποβάθρου και η καταγραφή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων «Αγροτικό Κτηματολόγιο» (Υπουργική Απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2008 και Νομοθετική ρύθμιση της 30ης Ιουλίου 2009).
Προκειμένου να καλύψει όλες τις αυξανόμενες άμεσες και επείγουσες ανάγκες η ΑΓΡΟΓΗ ανέπτυξε ένα πλήρες Σχέδιο Ανάπτυξης και Υλοποίησης Έργου, το οποίο προέβλεπε ενίσχυση του στελεχιακού της δυναμικού με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και τη σύσταση περιφερειακών γραφείων ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία στις ΕΑΣ και η ομαλή καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σημειώνουμε ότι η ενέργεια αυτή δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού η κάλυψη των επιπλέον λειτουργικών δαπανών πραγματοποιήθηκε με ανακατανομή πιστώσεων εντός του Υπουργείου και των εποπτευομένων Οργανισμών.
Προς μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στις 22 Ιουλίου του 2010 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης προσχέδιο νόμου, σχετικά με την κατάργηση της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ Α Ε . μιας από τις λίγες Εταιρείες του Δημοσίου πιστοποιημένη κατά ΙSΟ από τον ΕΛΟΤ!!

Το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση ή την συγχώνευση Οργανισμών του δημοσίου, των οποίων οι εργαζόμενοι μετατάσσονται διασφαλίζοντας, μ' αυτόν τον τρόπο τις θέσεις τους. Αντιθέτως, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην περίπτωση της Αγρογή Α.Ε ακολουθείται διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με τις άλλες υπό κατάργηση εταιρίες αλλά και άνιση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων μέσα στην εταιρία (καταγγελίες συμβάσεων των 269 υπαλλήλων από τους 340 της εταιρίας).

Στους φορείς που καταργούνται, λαμβάνεται μέριμνα μετακίνησης του προσωπικού τους σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην Αγρογή Α.Ε, ενώ συνεχίζεται να υφίσταται η αρμοδιότητά της, η οποία και μεταφέρεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ (ψηφιοποίηση, ετήσια αναβάθμιση και ενημέρωση του χαρτογραφικού υποβάθρου), λόγος και για τον οποίο προσλήφθηκαν οι 269 υπάλληλοι, γίνεται επιλεκτική και αρνητική μεταχείριση, με αποτέλεσμα την καταγγελία των συμβάσεων των εν λόγω υπαλλήλων.

Και αναρωτιόμαστε,  Γιατί συμβαίνει αυτό, όταν:

Η πρόσληψη των 269 υπαλλήλων στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. έγινε με απόλυτα νόμιμο τρόπο και με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στις αρχές Αυγούστου του 2009, ημερομηνία ουδέτερη, (sic !!!) όσον αφορά στις εκλογές, η προκήρυξη των οποίων έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 2009, δηλαδή 1 μήνα αργότερα. Επομένως, ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ. Η σύμβαση που έχουν υπογράψει οι εν λόγω 269 υπάλληλοι της Αγρογή Α.Ε είναι σύμβαση ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και όχι ορισμένου όπως πολλοί παρερμηνεύουν, όπως και οι συμβάσεις των υπολοίπων 70 υπαλλήλων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε που θα μεταταχθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θα πρέπει να προσθέσουμε ακόμα, ότι το έργο της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. είναι πολύ σημαντικό κι έχει συμβάλει αποτελεσματικά στην ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς για το έτος 2009 και συνεχίζεται αυτήν την περίοδο για το έτος 2010, με τη συνεπή εργασία όλων των υπαλλήλων της εταιρίας. Αν το σημαντικό αυτό έργο δεν είχε πραγματοποιηθεί οι έλληνες αγρότες δεν θα μπορούσαν να λάβουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις που δικαιούνταν και θα είχαμε υποστεί βαρύτατο πρόστιμο απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί αυτός ο διαχωρισμός;
Αυτό που ζητάμε είναι η δίκαιη και ίση μεταχείριση με τους υπόλοιπους εργαζομένους αορίστου χρόνου του δημόσιου κι ευρύτερου δημόσιου τομέα και να μην είμαστε οι πρώτοι που θ' ανοίξουμε το δρόμο για μια σειρά απολύσεων μόνιμου προσωπικού.

Σωματείο εργαζομένων ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Βρε κοματόσκυλα, εχει σημασία για μένα που με φορολογούν για να σας πληρώσουν, τι χρώματος είστε;
Ακούς εκεί θράσος, που να τα βρώ εγώ ρε να πληρώνω για να παριστάνετε εσείς τους εργαζόμενους; ρε κοματόσκυλα.
Στο χωριό σας γρήγορα να βάλετε κάνα ζαρζαβατικό τεμπελαράδες.

Ανώνυμος είπε...

Όλους αυτούς που μπήκαν με καταπέλτη στο δημόσιο επί ΠΑΣΟΚ μόνο και μόνο επειδή ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ θα τους απολύσουμε ποτέ?
Όχι τίποτε άλλο αλλά επειδή ο Γιώργος είπε θα ματώσουμε όλοι..
Έχει ψαχτεί κανείς να δει τα ποσοστά σε συνδικαλιστικές εκλογές δημοσίων φορέων του δημοσίου?
Είναι το λιγότερο που μπορεί να πεί κανείς χουντικά τα αποτελέσματα.(και το ΑΣΕΠ να "λειτουργεί" για την "αξιοκρατική" επιλογή προσωπικού από το 1994).

Το Προφίλ μας