Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010

ΔΕΗ: Οριστικοί Πίνακες επιτυχόντων ειδικοτήτων Τ4/Η και Τ4/Δ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr ) Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες των ακολούθων Κατηγοριών/Ειδικοτήτων: 
α) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεροστροβίλων (Τ4/Δ) και 
β) Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η). Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες απεστάλησαν προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στις 24.03.2010.
Δείτε τα αποτελέσματα: (πατήστε πάνω για να ανοίξουν)
Αθήνα 24 Μαρτίου 2010 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας