Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009

Στρατόπεδο παράνομων μεταναστών στα Σέρβια - το θέμα επανέρχεται!

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες μας το θέμα του στρατοπέδου των Σερβίων επανέρχεται στην επικαιρότητα. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Νομάρχη Κοζάνης υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη πιθανότητα να λειτουργήσει το στρατόπεδο Σερβίων ως κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών!!!
Μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων για το στρατόπεδο Ρωμανέλη, συζητείται έντονα η λειτουργία του στρατοπέδου Σερβίων, αφού ήδη παρέχονται οι βασικές υποδομές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Δήμαρχος Σερβίων γνωρίζει το θέμα εδώ και 20 μέρες και συναινεί στη λειτουργία του στρατοπέδου.
Ακόμα, σύμφωνα με τις πηγές μας γίνονται κινήσεις ώστε να ενισχυθούν με προσωπικό τα αστυνομικά τμήματα της γύρω στα Σέρβια περιοχής.

Τι έχει να δηλώσει ο κ. Δήμαρχος Σερβίων επ' αυτού; Είναι αλήθεια ότι το γνωρίζει εδώ και 20 μέρες και δεν έχει δηλώσει τίποτα δημοσίως; Είναι αλήθεια ότι συναινεί στη λειτουργία του στρατοπέδου με το πρόσχημα της τόνωσης της αγοράς των Σερβίων;

Η παραχώρηση του στρατοπέδου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μας προβληματίζει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
http://www.kozan.gr/news.php?extend.3562

Free Signature Generator

Free Signature Generator

19 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

αυτό πάλι τι είναι; Το είδατε; http://www.kozan.gr/news.php?extended.3562

Ανώνυμος είπε...

Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί στα καλά καθούμενα το Υπουργείο Γεωργίας ανακαλεί απόφασή παραχώρησης ; Μήπως για να είναι εύκολη η αλλαγή χρήσης; Πάντως πρέπει να έχει σχέση με τη δημιουργία κέντρου υποδοχής μεταναστών. Αν συναίνεσε και ο δήμαρχος πρέπει να θεωρείται τελειωμένη η δουλειά. Το λόγο έχει η τοπική κοινωνία.

Ανώνυμος είπε...

Στο θέμα αυτό, περίεργη είναι και η στάση του δημάρχου, που άλλα λέει δημοσίως και άλλα...υπογείως!!
-- Πως κρίνεται την στάση του Δημάρχου στο θέμα λαθρομεταναστών για το Στρατόπεδο Σερβίων;
-- Γιατί δεν μίλησε δημόσια για το θέμα αυτό;
-- Ποια είναι η γνώμη σας, για το έργο του δημάρχου;
-- Πιστεύετε οτι αξίζει να είναι δήμαρχος και για 3η τετραετία;

Ανώνυμος είπε...

Σας παρουσιάζoυμε την ανάκληση της απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία το στρατόπεδο «ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ» Σερβίων Κοζάνης, επιστρέφει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης


Έχοντας υπόψη:α. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 994/1979 (ΦΕΚ Α΄279) «περί ρυθμίσεως θεμάτων και διαθέσεως των απο−
στραγγισθεισών γαιών ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδαςκαι άλλων τινών διατάξεων»,

β. την υπ’ αριθμ. 295937/8907/5.9.1974 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, με την οποία παραχωρήθηκε στο
Ταμείο Εθνικής Άμυνας κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 275,500 στρεμμάτων και συγκεκριμένα τμημάτων από
τα υπ’ αριθμ. 3536, 3781 και 3532 τεμάχια εμβαδού 3,500, 270,375 και 1,625 στρεμμάτων, αντίστοιχα, του
αγροκτήματος Σερβίων Κοζάνης για την ανέγερση στρατιωτικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Α΄
Σώματος Στρατού,

γ. την υπ’ αριθμ. 367060/11692/16.2.1977 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, με την οποία τροποποιήθηκε η
ανωτέρω υπ’ αριθμ. 295937/8907/5.9.1974 απόφαση του ιδίου Υπουργού ως προς τα τεμάχια και την έκταση
αυτών και παραχωρήθηκε στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας κοινόχρηστη έκταση συνολικού εμβαδού 273,875
στρεμμάτων του αγροκτήματος Σερβίων Κοζάνης και συγκεκριμένα τα υπ’ αριθμ. 851ιβ΄, 3781β΄, 3781γ΄ και 3536 γ΄
τεμάχια εμβαδού 167,125 − 76,250 − 27,000 και 3,500 στρεμμάτων, αντίστοιχα, όπως αυτά απεικονίζονται στο
από 25.5.2009 τοπογραφικό διάγραμμα της οριστικής διανομής έτους 1930 αγροκτήματος «Σέρβια» Κοζάνης
της Δ/νσης Τοπογραφικής Ν.Α. Κοζάνης, δ. τα υπ’ αριθμ. Φ900/97/52628/2003 και Φ913.1/11/
234268/21.1.2004 σχετικά έγγραφα του Α΄ Σώματος Στρατού και του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντίστοιχα,
σύμφωνα με το περιεχόμενο των οποίων, το στρατόπε δο «ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ» Σερβίων Κοζάνης, το οποίο ήταν
εγκαταστημένο στην ως άνω παραχωρηθείσα έκταση,μετά τον ν. 2745/1999 (ΦΕΚ Α΄ 224), συμπεριελήφθη στα
αποδεσμευόμενα και η μονάδα αυτού μετεγκατεστάθη στο στρατόπεδο «ΧΟΝΔΡΟΥ»,

ε. την υπ’ αριθμ. 666/7.4.2009 εισήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάκληση των
υπ’ αριθμ. 295937/8907/5.9.1974 και 367060/11692/16.2.1977ως άνω αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας με τις
οποίες παραχωρήθηκαν κοινόχρηστες εκτάσεις συνολικού εμβαδού 270,455 στρεμμάτων αγρ/τος Σερβίων Κοζάνης στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας για το λόγο ότιέπαυσε να υφίσταται ο σκοπός της παραχώρηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
H ανάκληση της υπ’ αριθμ. 295937/8907/5.9.1974 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Παραχώρηση κατά χρήση στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας κοινόχρηστης έκτασης συνολικού εμβαδού 275,500 στρεμμάτων του αγροκτήματος Σερβίων Κοζάνης και συγκεκριμένα τμημάτων από τα υπ’ αριθμ. 3536, 3781 και 3532 τεμάχια εμβαδού 3,500, 270,375 και 1,625 στρεμμάτων, αντίστοιχα», καθώς και την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 367060/11692/16.2.1977 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Παραχώρηση στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας κοινόχρηστης έκτασης συνολικού εμβαδού 273,875 στρεμμάτων του αγροκτήματος Σερβίων Κοζάνης και συγκεκριμένα των υπ’ αριθμ. 851ιβ΄, 3781β΄, 3781γ΄ και 3536γ΄ τεμαχίων εμβαδού 167,125 − 76,250 − 27,000 και 3,500 στρεμμάτων, αντίστοιχα», με την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω υπ’ αριθμ. 295937/8907/5.9.1974 απόφαση του ιδίου Υπουργού ως προς τον αριθμό τεμαχίων και την έκταση αυτών, όπως αυτά απεικονίζονται στο από 25.5.2009 (βλ. φώτο) τοπογραφικό διάγραμμα της οριστικής διανομής έτους
1930 αγροκτήματος «Σέρβια» Κοζάνης της Δ/νσης Τοπογραφικής Ν.Α. Κοζάνης, και την επαναφορά της συνολικής έκτασης των 270,455 στρεμμάτων αγροκτήματος Σερβίων Κοζάνης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
>> Ti ehei na pei o Dimarhos tora;

Ανώνυμος είπε...

ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΗΛΩΣΕ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΟΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΜΕ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ. ΠΑΝΤΩΣ ΧΘΕΣ ΕΦΕΡΑΝ 64 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΑΜΙΑ 30ΑΧΡΙΑ...ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΕΙ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΜΑΘΩ. ΕΑΝ ΜΑΘΕΤΕ ΚΑΤΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΕ,ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΟΛΥ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...

Π.ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ

ai-vreS είπε...

Αν μάθουμε κάτι ανακοινώσιμο θα σου στείλουμε μήνυμα με το γνωστό τρόπο.

Ανώνυμος είπε...

Είστε τόσο ανημέρωτοι όλοι σας! Τι δουλειά έχει ο δήμαρχος με τους λαθρομετανάστες;Άς ενημερώσουμε λοιπόν και το "δημοσιογράφο".Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα θα λειτουργήσουν δύο κέντρα υποδοχής λαθρομεταναστών.Ένα στη θεσσαλονίκη και ένα στο Κιλκίς.

Ανώνυμος είπε...

ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΟΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ...

Π.Π.

Ανώνυμος είπε...

Σύμφωνα με το Ρεπορτάζ και με εγκυρους Αξιωματούχους της Ελληνικής Κυβέρνησης δεν υφίσταται η δημιουργία κέντρου υποδοχής λαθρομεταναστών στα Σέρβια. Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος διεψευσε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο και υπογράμμισε οτι τα οσα ακουγονται είναι αποκυήματα της φαντασίας μερικών....

Ανώνυμος είπε...

ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλαδή ο Αντώναρος??? Μίλησε για τα Σέρβια???? Οποία τιμή!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΕΙΠΕ ΤΙΠΟΤΕ...ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑ Ο...ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ "ΑΝΩΝΥΜΟΣ";;;;ΜΙΛΑΩ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 60 ΤΟΣΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΦΙΛΕ ΜΟΥ...ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ, ΘΕΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ...ΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ...

Π.Π.

Ανώνυμος είπε...

Δεν αναφέρεται πουθενά στο ρεπορτάζ του kozan.gr ότι πρόκειται για κάτι που αφορά τους λαθρομετανάστες. Προφανώς μπορεί να αφορά και εκτάσεις οι οποίες θα προστεθούν στα Σέρβια επεκτείνοντας έτσι το πολεοδομικό σχέδιο. Η είδηση είναι ότι πλεον ο χώρος του στρατοπέδου σταματά να είναι ένας "νεκρός" χώρος και πολύ σύντομα πρόκειται να αξιοποιηθεί για καλόσ κοπό θέλω να φαντάζομαι απο το Δημο Σερβίων.

Ανώνυμος είπε...

ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΛΟΓΙΚΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ...ΑΛΛΑ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ!!!ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΟΜΩΣ, ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ, ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΑ, ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ...ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ, ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΧΡΗΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΑ...

Π.Π.

Ανώνυμος είπε...

Σε απογευματινές του δηλώσεις ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε οτι τα Κέντρα Υποδοχής Αλλοδαπών θα συσταθούν το αργότερο για τον Αυγουστο.Διέψευσε κατηγορηματικά την φημολογία για σύσταση ανάλογου κέντρου στα Σέρβια και εξέφρασε την απορία του, πως είναι δυνατόν να προσδιορίζονται πόλεις ως χώροι υποδοχής, ενω η Κυβέρνηση δεν έχει πάρει καμμία απόφαση.
Στο θέμα παρενέβει και ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, που λίγο νωρίτερα στο Press Room, εκανε και την σχετική διάψευση για τα Σέρβια...

Ανώνυμος είπε...

-- Πως κρίνεται την στάση του Δημάρχου στο θέμα λαθρομεταναστών για το Στρατόπεδο Σερβίων;
-- Γιατί δεν μίλησε δημόσια για το θέμα αυτό;

Ανώνυμος είπε...

Από όσα ξέρω, εχοντας μιλησει on the record με τον δημαρχο Σερβίων πριν 10 μερες, αποκλείει το ενδεχόμενο. Πριν 10 μερες...

Π.Π.

Ανώνυμος είπε...

Το ζητούμενο είναι τι λέει ΣΗΜΕΡΑ ο δήμαρχος για το θέμα και ΟΧΙ τι είπε πρίν...10 μέρες!!!
-- Δηλαδή, του είναι δύσκολο, δημόσια να πεί σήμερα την...άποψη του (...αν εχει αποψη)!
-- Για αυτό επαληθεύεται η εκτίμηση πολλών,
οτι ο δήμαρχος, άλλα λέει..υπογείως και δεν μιλά ποτέ...δημοσίως!!!
*** Πως κρίνεται εσείς την στάση του αυτή;

Ανώνυμος είπε...

Πάντως θα του ζητησω μια δηλωση...νομιζω πως δεν θa αρνηθει...και τοτε να δουμε τι θα πει και θα κριθει...

Π.Π.

Κ είπε...

Προφανώς χώροι υποδοχής θα γίνουν σε σημεία που θα είναι εύκολα προσβάσιμα για τους λαθρομετανάστες, προφανώς σε σύνορα και θάλασσα, ωστε να μπορούν αν χρειάστεί να φύγουν και εύκολα.

Το Προφίλ μας