Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009

18 υποτροφίες σε καταγόμενους από το Βελβεντό

Ο Δήμος Βελβεντού προσφέρει 18 υποτροφίες σε:
- Έξι (6) φοιτητές οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 φοιτούν ως πρωτοετείς σε οποιαδήποτε Ανώτατη Σχολή του εσωτερικού και της σχολής Μαιών
- Έξι (6) πρωτοετείς μαθητές του Γυμνασίου σχολικού έτους 2008-2009 και
- Έξι (6) πρωτοετείς μαθητές του Λυκείου σχολικού έτους 2008-2009.
Η μηνιαία υποτροφία ορίζεται για τους υποτρόφους του Πανεπιστημίου σε ενενήντα (90,00) ευρώ μηνιαίως, για τους υποτρόφους του Γυμνασίου σε σαράντα πέντε (45,00) ευρώ μηνιαίως και για τους υποτρόφους του Λυκείου εξήντα (60,00) ευρώ μηνιαίως. Η ανωτέρω υποτροφία αρχίζει να καταβάλλεται από την έναρξη του πρώτου έτους των σπουδών τους και λήγει αμέσως μετά το κανονικό τέλος των σπουδών τους στη Σχολή που φοιτούν, στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο αντίστοιχα.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό του Δήμου, στο οποίο να φαίνεται η ηλικία και η καταγωγή του υποψηφίου.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών για όσα τέκνα είναι άνω των 18 ετών και σπουδάζουν.
3) Εκκαθαριστικό ή βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικ. έτους που να φανερώνει το εισόδημα της οικογένειας του υποψηφίου. (Ισχύει μόνο για τους πρωτοετείς Γυμνασίου & Λυκείου).
4) Αντίγραφο του αρχικού Ε9 με τυχόν μεταβολές του. (Ισχύει μόνο για τους πρωτοετείς Γυμνασίου & Λυκείου).
5) Πιστοποιητικό της αντίστοιχης Σχολής, που να φαίνεται ότι έχει γραφτεί ο υποψήφιος στο πρώτο έτος (2008-2009) και ότι στο απολυτήριο του Γυμνασίου - Λυκείου ή Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού (για τους πρωτοετείς Γυμνασίου),γράφεται βαθμολογία αντίστοιχα τουλάχιστο "Καλά" ή "Β'" και διαγωγή τουλάχιστο "Κοσμία".
6) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ή του νόμιμου εκπροσώπου του σε περίπτωση που είναι ανήλικος, ότι δεν πήρε ούτε παίρνει άλλη υποτροφία από Κληροδότημα
7) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, μόνο για τους υποψήφιους Ανωτάτων Σχολών και Σχολής Μαιών.
Οι υποτροφίες θα δοθούν μετά από εξετάσεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος:
α) Για μεν τις σπουδές των Ανωτάτων Σχολών και της Σχολής Μαιών απόφοιτοι Λυκείου Βελβεντού που είναι γραμμένοι και φοιτούν στο πρώτο έτος των Σχολών τους, ανεξάρτητα του οικογενειακού εισοδήματος.
β) Για τις σπουδές του Γυμνασίου απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού που είναι γραμμένοι και φοιτούν στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου Βελβεντού και
γ) Για τους Σπουδαστές του Λυκείου απόφοιτοι του Γυμνασίου Βελβεντού που είναι γραμμένοι και φοιτούν στην πρώτη τάξη του Λυκείου Βελβεντού.
Για να τηρείται και το κριτήριο της απορίας που όρισε ο διαθέτης στις περιπτώσεις β και γ το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 22.000,00 ευρώ για οικογένειες με ένα τέκνο. Το παραπάνω όριο ποσού θα προσαυξάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
- κατά 2.000,00 ευρώ για τις οικογένειες με δύο (2) ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα,
- κατά 4.000,00 ευρώ για οικογένειες με τρία (3) ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα,
- κατά 6.000,00 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα (4) ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των ποσών αυτών αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ως μη πληρούντες το κριτήριο της απορίας.
Το οικογενειακό εισόδημα θα αποδεικνύεται με εκκαθαριστικό ή βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικογενειακού έτους. Επίσης πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο του αρχικού Ε9 με τυχόν μεταβολές του και στην περίπτωση ισοβαθμίας προτιμούνται οι συγγενείς του Διαθέτη και σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το κριτήριο αυτό οι έχοντες την μικρότερη ακίνητη περιουσία.
Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού θα εξετασθούν γραπτά στα εξής μαθήματα:
1. α) Οι φοιτητές που προέρχονται από τη θετική κατεύθυνση θα εξεταστούν στα μαθήματα:α)"Νέα Ελληνικά (Έκθεση - Έκφραση ) και β) στα Μαθηματικά της κατεύθυνσης.
β) Οι φοιτητές που προέρχονται απ' τη Θεωρητική κατεύθυνση θα εξεταστούν στα μαθήματα: α) Νέα Ελληνικά (Έκθεση - Έκφραση Ιδεών) και β) Αρχαία Ελληνικά.
Η ύλη των παραπάνω μαθημάτων είναι αυτή που ορίστηκε για τις Εξετάσεις εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
2. Οι μαθητές της Α' τάξης του Γυμνασίου στην Έκθεση ιδεών, στα Μαθηματικά και στην Ιστορία από την ύλη που έχουν διδαχθεί στην ΣΤ' τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
3. Οι μαθητές της Α' τάξης του Λυκείου στη Νεοελληνική γλώσσα & μαθηματικά.
Βάση επιτυχίας θα είναι ο μέσος όρος γενικής βαθμολογίας 14 σε γενική βαθμολογία κλίμακα 0-20.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κατάστημα του Γυμνασίου - Λυκείου Βελβεντού στις δύο (2) και τρεις (3) του μηνός Μαΐου και ώρα 16:00, σύμφωνα με αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην εξώθυρα του Γυμνασίου - Λυκείου, ενώπιον εξεταστικής επιτροπής που θα αποτελείται από καθηγητές του Γυμνασίου - Λυκείου Βελβεντού για τους Φοιτητές και μαθητές Λυκείου και από εκπαιδευτικούς του δημοτικού για τους πρωτοετείς του Γυμνασίου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29/12/2009
Πληροφορίες: Δήμος Βελβεντού Κοζάνης, τηλ. 2464350305

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Kala, ekei o Dimos Velventoy panta protoporei.
Edo sta Servia, o dimarhos ti kanei;
Den mporei na bgalei kammia ypotrofia gia toys mathites;
Afoy to tameio toy Dimoy aytos den to ehei;
I den ehei lefta;
Kai to tameion ine...meion;

Το Προφίλ μας