Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Δήμος Εορδαίας: Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή δήλωσηςγια τον καθαρισμό οικοπέδων

Ο Δήμος Εορδαίας / Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, ενημερώνει τους δημότες του Δήμου Εορδαίας ότι σύμφωνα με τηnυπ΄αρ. 790/27-05-2024 Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων των υπόχρεων, από 31 Μαΐου 2024 σε 30 Ιουνίου 2024.

Για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων ακολουθείται ο σύνδεσμος: https://akatharista.apps.gov.gr/ή κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο με τον όρο «ακαθάριστα οικόπεδα gov». Η σύνδεση υλοποιείται με τους κωδικούς TaxisNet (ταξιςνετ)  των υπόχρεων.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

-          Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

-          Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

-          Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

-          Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

-          Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

-          Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εναπόθεσή τους σε κοινόχρηστους χώρους ή η ανάμειξή τους με οικιακά απόβλητα και πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο αποδέκτη (άρθρο 10 της ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/199776/2429/2021).

 

Τμήμα Περιβάλλοντος

Δήμου Εορδαίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας