Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Οι προτεραιότητες του Φίλιππου Σαχινίδη στο Ευρωκοινοβούλιο εφόσον εκλεγεί.

Προτεραιότητα πρώτη, να παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με διαφάνεια και λογοδοσία και να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός μόνιμου Ταμείου για την αντιμετώπιση των κρίσεων.
Προτεραιότητα δεύτερη να δώσω έμφαση στην κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μέσω μεταξύ άλλων και της ανακατεύθυνσης των πόρων και του χαρακτήρα της Πολιτικής Συνοχής, με στόχο την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
Προτεραιότητα τρίτη η ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η επιτάχυνση της πράσινης και δίκαιης μετάβασης της ελληνικής οικονομίας προς την κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας, με παράλληλη αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Προτεραιότητα τέταρτη, η κατάκτηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και της αναγωγής της σε έναν αυτόνομο και ισχυρό γεωπολιτικό παίκτη που θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίλυση διπλωματικών κρίσεων και πολεμικών συρράξεων.
Προτεραιότητα πέμπτη η ανάσχεση της ακροδεξιάς, που εκμεταλλεύεται το φόβο των ανθρώπων απέναντι στις αβεβαιότητες της εποχής μας.
Προτεραιότητα έκτη η αποφυγή η ευρωπαϊκή δεξιά να αφεθεί ελεύθερη να διαμορφώσει την κύρια κατεύθυνση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος προς τη λιτότητα και τη συντήρηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας