Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Μικτή (Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)

Συνεδρίαση την Δευτέρα 27/05/2024 και ώρα 10:30  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης

2.      Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (αναθεώρηση τιμών) του έργου: «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων της Επ. Οδ. Αιανής – Καισαρειάς στο τέλος της περιφερειακής οδού Καισαρειάς»

3.      Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Τουρνουά Ποδοσφαίρου του Α.Σ. «Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σιάτιστας»

4.      Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά μεταλλίων και κυπέλλων για τον αγώνα δρόμου «Λάζαρος Καλύβας»

5.      Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»

6.      Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΔΜ και Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΝΚΟ Α.Ε. με αντικείμενο την Τεχνική Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης με Μηχανικούς Π.Ε. .για τα έτη 2024-2026

 1. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ» Ανάδοχος : ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
 2. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Προϋπολογισμός  500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
 3. Έγκριση ένταξης νέου έργου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017-2021
 4. Έγκριση διάθεσης θέσεων αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας 2024-2025 Π.Ε Φλώρινας
 5. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2023-24 με Λεωφορείο, για την εξυπηρέτηση τριών (3) επιπλέον μαθητών Δημοτικού, χωρίς αλλαγή της ημερήσιας αποζημίωσης
 6. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών που θα διοργανώσει η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας
 7. Έγκριση τροποποίησης στο ορθό της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» στο πλαίσιο του προγράμματος «Δίκαια Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027», προϋπολογισμού 2.054.725,70 € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού και των όρων της Διακήρυξης αυτού, για την  Προμήθεια υλικών διαγράμμισης για την ΠΕ Καστοριάς
 9. Έγκριση  πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΑΣ»
 10. Έγκριση  2ου  Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΛΕ», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «Α. ΓΑΡΟΣ – Ξ. ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ – Χ. ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε.  με δ.τ. ″ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.″
 11. Έγκριση διάθεσης (παραχώρησης χρήσης) υλικού
 12. Έγκριση δαπανών Περιφερερειακής Ενότητας Καστοριάς
 13. Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Π.Ε. Καστοριάς και δεν κατέχουν οργανική  θέση οδηγού
 14. Έγκριση μερικής τροποποίησης σύμβασης μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών σχολ.έτους 2023-2024
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας  περάτωσης των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ΄ΦΑΣΗ»  της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.»
 16. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου ««ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ΄ΦΑΣΗ» »  της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.»

23.  Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου « Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο νοτιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2021»  της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»

24.  Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου « Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2021»  της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»

25.  Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από υπαλλήλους                  που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού

26.  Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «AΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ Φ.Ο ΠΡΩΤΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

27.  Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 25η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων Πτολεμαΐδας, που θα πραγματοποιήσει η Αυτοκινητιστική Λέσχη Πτολεμαΐδας

28.  Έγκριση α) ορισμού δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων, β) της δαπάνης για την αμοιβή του δικηγόρου»

 

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας