Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Βασίλης Κωνσταντόπουλος: “Για την ιστορία των αναστηλώσεων στα Κάστρα Σερβίων”

“Τόλμησα” να κάνω ένα σχόλιο σε ανάρτηση μέλους της δημοτικής αρχής, η οποία αναφερόταν στην αναστήλωση του δυτικού πύργου των Κάστρων. Το σχόλιό μου αναφερόταν στην ιστορία της αναστήλωσης για την περίοδο 2011-2014 που βρισκόμασταν στην διοίκηση του δήμου. Η παρέμβασή μου αφορούσε την ιστορία των αναστηλώσεων στα Κάστρα Σερβίων για την πληροφόρηση των πολιτών.
Η ιστορική αυτή πληροφόρηση αμφισβητήθηκε με τρόπο μη προσήκοντα κατά την άποψή μου.
Για την έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών παραθέτω παρακάτω τα στοιχεία που αφορούν την ένταξη της αναστήλωσης των Κάστρων κατά την περίοδο 2011-2014.
Τα στοιχεία αυτά αντλήθηκαν από την απόφαση ένταξης του έργου στο 3ο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013.
Με βάση το έγγραφο της απόφασης ένταξης προκύπτουν:
-Ένταξη του έργου 30-06-2011, Αρ. Πρωτ.: 1547
-Αριθμός ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ: ΑΔΑ: 4Α35ΟΡ1Γ-6Ρ
-Τίτλος έργου: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΒΙΩΝ
(Β’ ΦΑΣΗ).
-Προϋπολογισμός: 900.000 €
-Αντικείμενο του έργου: Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται η στερέωση των δύο πύργων της ακρόπολης, του βόρειου και του δυτικού, και η στερέωση των τοιχοποιιών των δύο πυλών (της Ακρόπολης και του διάμεσου τείχους) που ήρθαν στο φως με το προηγούμενο έργο «Στερέωση Κάστρου Σερβίων (Α Φάση) – 3ο ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας».
Λεπτομερή στοιχεία μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο έγγραφο ένταξης του έργου, που ακολουθεί.
Απόφαση ένταξης: Κοζάνη 30-6-2011, Αρ. Πρωτ.: 1547
Τίτλος έργου:
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΒΙΩΝ
(Β’ ΦΑΣΗ).
Δικαιούχος: 11η ΕΒΑ – ΥΠΠΟΤ
Προϋπολογισμός: 900.000 €
Κωδικός πράξης: 331959
Φυσικό αντικείμενο του έργου:
Στο προτεινόμενο έργο εντάσσεται η στερέωση των δύο πύργων της ακρόπολης, του βόρειου και του δυτικού, και η στερέωση των
τοιχοποιιών των δύο πυλών (της Ακρόπολης και του διάμεσου τείχους) που ήρθαν στο φως με το προηγούμενο έργο «Στερέωση Κάστρου Σερβίων (Α Φάση) – 3ο ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας».
Η εκτέλεση των εργασιών των δύο πύργων θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες . Οι εργασίες στερέωσης των τοιχοποιιών των δύο πυλών θα είναι ανάλογες με τις εργασίες που αφορούν το σύνολο των τοιχοποιιών του κάστρου και προτείνονται στη μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος FORTMED, από την έδρα Δομικών Υλικών του ΑΠΘ με συνεργαζόμενο φορέα την 11η ΕΒΑ του ΥΠΠΟΤ. Πιο συγκεκριμένα για το σύνολο του έργου προβλέπονται οι εξής εργασίες:
– Επισκευή των ρωγμών με ανακτήσεις, αρμολογήματα, ενέματα
-Αρμολογήματα των αρμών που παρουσιάζουν διάβρωση σε βάθος του δομικού κονιάματος
-Ανάκτηση των κατεστραμμένων τμημάτων που βρίσκονται στις βάσεις των τοιχοποιιών ή σε κρίσιμα σημεία που απειλούν με κατάρρευση τα υποκείμενα ή γειτονικά.
-Ανάκτηση της χαλαρής τοιχοποιίας
-Περιορισμένης έκτασης ενέματα για την πλήρωση κενών, όπου θα κριθεί απαραίτητο για την αποκατάσταση της συνοχής της τειχοποιίας κατά την πορεία των εργασιών.
-Συμπλήρωση ή αντικατάσταση των φθαρμένων ή αποσαθρωμένων ξυλοδεσιών όπου είναι δυνατόν.
-Υγρομόνωση των απολήξεων των τοιχοποιιών και ανάκτηση μιας στρώσης τοιχοποιίας για την προστασία των υποκείμενων τμημάτων από την εισροή ομβρίων.
-Προσεκτική απομάκρυνση της βλάστησης και στερέωση των
λιθοδομών με μία από τις παραπάνω μεθόδους ανάλογα με την
κατάστασή τους
-Εργασίες αποχωμάτωσης στις βάσεις των τοιχοποιιών, προκειμένου να αποκαλυφθεί η θεμελίωση, να εξυγιανθεί και να ακολουθήσει ανάκτηση των κατεστραμμένων τμημάτων.
– Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιούνται εργασίες σχεδιαστικής αποτύπωσης των νέων ευρημάτων και φωτογραφικής τεκμηρίωσης των εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας