Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Νίκος Παπανδρέου: Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνιστούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου.

Τα παραπάνω τόνισε ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νίκος Παπανδρέου στην παρέμβασή του στο πρόγραμμα κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για νέους και νέες Ευρωπαίους δημοσιογράφους που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα.

Ο κ. Παπανδρέου μίλησε με θέμα: Διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών - το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το πρόγραμμα διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα και το Inside Story.

 

Στην παρέμβασή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και πράσινη οικονομία. Κεντρικό σημείο είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η προώθηση της αειφορίας. Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας. Επίσης, η πρωτοβουλία προτείνει μέτρα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προώθηση της δίκαιης μετάβασης για όλους τους πολίτες.

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε επίσης ότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνιστούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, εξασφαλίζοντας:

• μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

• οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων.

• ότι κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν μένουν στο περιθώριο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας