Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Επιτυχής ολοκλήρωση της επέκτασης του έργου του Interreg Europe EPICAH από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Το έργο EPICAH που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE για έναν επιπλέον χρόνο συνεργασιών σε ευρωπαϊκό διασυνοριακό επίπεδο, είχε ως βασικό στόχο τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ εταίρων από 8 χώρες της Ευρ.Ένωσης, με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας.

Ειδικότερα, την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2021 και για έναν χρόνο, οι εταίροι συνεργάστηκαν στην προσαρμογή των διασυνοριακών πολιτικών τους στο περιβάλλον και στον τουρισμό, μετά από τις δραματικές επιπτώσεις της πανδημίας, που περιόρισαν σε τεράστιο βαθμό τις συνεργασίες, ειδικότερα βέβαια την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη πέριξ των συνόρων με τις γειτονικές χώρες. 

Συζητήθηκαν επίσης τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που ανέκυψαν, οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για να τα μετριάσουν, καθώς και οι προσαρμογές που αναγκαστικά έγιναν στα διαρθρωτικά προγράμματα των  διασυνοριακών περιοχών.  

Οι έρευνες, οι μελέτες, οι αξιολογήσεις και οι ανταλλαγές των εταίρων ολοκληρώθηκαν και μια κοινή έκθεση στην αγγλική γλώσσα προετοιμάστηκε και δόθηκε προς χρήση στις αρμόδιες διαχειριστικές και πολιτικές αρχές, προς αξιοποίηση ενόψει των αναμενόμενων χρηματοδοτήσεων από το 2023 και μετά.  

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, μεθοδικά και στοχευμένα διεκδικεί τη συμμετοχή του σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ, με στόχο να υποστηρίζει τόσο την ίδια την Περιφέρεια στο βασικό της ρόλο ως ο κύριος στρατηγικός εκφραστής της ανάπτυξης στην περιοχή, όσο και τους εμπλεκόμενους φορείς, τις εταιρείες και τους επαγγελματίες που οι εργασίες τους επηρεάζονται από την εφαρμογή νέων εργαλείων πολιτικής …

Πληροφορίες για το έργο δίνονται από τον κο Λαζαρίδη Λάζαρο, τηλ. 2461350982 και email llazaridis@pta.pdm.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας