Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Ένταξη της χρηματοδότησης των μελετών για την επέκταση του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 409.675,17 ευρώ και ένταξη της χρηματοδότησης των μελετών για την πιλοτική μονάδα ΣΗΘΥΑ κελιού καυσίμου και ΑΠΕ με χρήση Η2 προϋπολογισμού 320.371,81 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας  Γιώργου Κασαπίδη,  εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 , οι μελέτες  για την επέκταση του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα  προϋπολογισμού  409.675,17  ευρώ  και οι μελέτες για την πιλοτική μονάδα ΣΗΘΥΑ κελιού καυσίμου και ΑΠΕ με χρήση Η2, προϋπολογισμού 320.371,81 ευρώ.

Πρόκειται για χρηματοδότηση της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την προετοιμασία και ωρίμανση των έργων που αφορούν στην επέκταση του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα και της δημιουργίας της ερευνητικής πιλοτικής μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και χρήση Υδρογόνου (Η2).

 Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν οι Μελέτες για τα έργα:

1)                  Νέα πτέρυγα (Γ) στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα.  Το νέο κτίριο θα είναι συνολικής εκτιμώμενης επιφάνειας 900,00 τ.μ (300 τ.μ. υπόγειο, 300 τ.μ. ισόγειο και 300 τ.μ. όροφος), σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης  και θα στεγάσει νέες ερευνητικές υποδομές. Ειδικότερα, εξειδικευμένη κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της Ενεργειακής Μετάβασης.

2)                  Εγκατάσταση πιλοτικής μονάδας ΣΗΘΥΑ κελιού καύσιμου και ΑΠΕ με χρήση Η2 στο χώρο του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου και ερευνητική υποδομή /Πιλοτικό-επιδεικτικό έργο εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής – αλλά και αποθήκευσης ενέργειας. Το έργο  αποτελεί  και  την κατασκευή μονάδας ΣΗΘΥΑ κελιού καυσίμου (fuel cell) & ΑΠΕ για την εξυπηρέτηση ηλεκτρικών ή και θερμικών αναγκών των παρακάτω κτιριακών συγκροτημάτων δημοσίου συμφέροντος: Α. Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας , Β. ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Παράρτημα Πτολεμαΐδας, Γ. Κέντρο Διημέρευσης/ημερήσιας φροντίδας ατόμων ΑΜΕΑ του Δήμου Εορδαίας. Σκοπός του έργου είναι η μετατροπή ευρέως φάσματος συμβατικών και μη- καυσίμων («πράσινο» Η2 από ΑΠΕ) σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα.

Οι μελέτες περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 – Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα εκπονηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας