Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 στις 13:00 π.μ. δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Αποδοχή χρηματοδοτήσεων - 4η Αναμόρφωση   προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 Δήμου Βελβεντού.

 

2.    Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2020 και Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020 Δήμου  Βελβεντού.

 

 

3.    Έγκριση έκτακτης μετάβασης δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου. Εξειδίκευση πίστωσης.

 

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 12:45. 

 https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09  

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μανώλης Στεργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας