Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, υπέγραψε τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε ΕΕΛ Πτολεμαΐδας» προϋπολογισμού 559.267,94€ (με Φ.Π.Α).

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε ΕΕΛ Πτολεμαΐδας»,υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022.

 

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 559.267,94€ συμπεριλαμβανομένου του (Φ.Π.Α), χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  Π.Ε. Κοζάνης.

 

Στο έργο προβλέπεται η παραλαβή και διοχέτευση των λυμάτων της ευρύτερης περιοχής Πτολεμαΐδας, που σήμερα εκβάλλουν στην αποστραγγιστική τάφρο της, αλλά και των λυμάτων των οικισμών Προαστίου, Ασβεστόπετρας, Καρυοχωρίου, Αγ. Χριστοφόρου και Άρδασσας και η διοχέτευση τους με φυσική ροή σε αντλιοστάσιο ανύψωσης, έτσι ώστε τα λύματα να οδηγηθούν τελικά για επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πτολεμαΐδας. Η ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών διαχείρισης των αστικών λυμάτων θα συμβάλει στην προστασία των υγροτόπων του ποταμού Σουλού και της λίμνης Βεγορίτιδας.

 

Το συνολικό μήκος των αγωγών του δικτύου ανέρχεται σε 2.103m.

 

 Η Περιφερειακή Αρχή  δίνει έμφαση στην υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων, στην προσπάθειά της να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας και να διασφαλίσει συγχρόνως  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των έργων  θα αντιμετωπιστεί  και θα λυθεί  ένα  χρόνιο πρόβλημα διαχείρισης λυμάτων των οικισμών της Εορδαίας, με θετικές επιπτώσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης της λίμνης Βεγορίτιδας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας