Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Νέες ποικιλίες ροδάκινου & νεκταρινιού βάζει στη φαρέτρα του ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης της FRUIT ATTRACTION, υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και της Εταιρείας VIVEROS PROVEDO S.A., για την προμήθεια 4 νέων ποικιλιών ροδάκινου και 6 ποικιλιών νεκταρινιού, οι οποίες είναι δημιουργία της Εταιρείας VIVEROS PROVEDO S.A., που διατηρείτα εμπορικά δικαιώματα στις ποικιλίες αυτές.


Δάφορες μελέτες έχουν εντοπίσει ότι μία από τις αιτίες για την πτώση της ζήτησης στα ροδάκινα, είναι ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να απολαύσουν μια σταθερή γεύση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό πράγ - ματι συμβαίνει, καθώς κατά τη διάρκεια της σεζόν του ροδάκινου, κάθε
εβδομάδα υπάρχει διαφορετική ποικιλία στα ράφια των λιανοπωλητών, η οποία όπως είναι φυσικό, έχει τα δικά της οργανοληπτικά χαρακτηριστι - κά. Εάν τώρα κοντά σε αυτά προσθέσουμε και το γεγονός ότι τα φρούτα αυτά συλλέγονται τις περισσότερες φορές άγουρα για να έχουν αυξημέ - νες αντοχές, τότε είναι απόλυτα φυσιολογικό, ο συνειδητοποιημένος κα - ταναλωτής να έχει απομακρυνθεί από το κατεξοχήν καλοκαιρινό φρούτο.  


Η αναζήτηση
 Αυτές οι διαπιστώσεις δεν άφησαν αδιάφορα τα στελέχη του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, τα οποία άρχισαν να αναζητούν νέες ποικιλίες ροδάκινου, ικανές να παράγουν καρπούς με παραπλήσια οργανοληπτικά χαρακτηρι - στικά για μεγάλο χρονικό διάστημα - και παράλληλα να υπερέχουν γευστι - κά. Μετά από ενδελεχή αναζήτηση, για πάνω από 2 χρόνια, η λύση βρέθηκε στην Ισπανία - και συγκεκριμένα στην Εταιρεία VIVEROS PROVEDO S.A., η οποία έχει δημιουργήσει μια νέα σειρά ποικιλιών ροδάκινου και νεκταρι - νιού, που μπορούν να καλύψουν τις πιο πάνω απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια της φετινής Έκθεσης της Μαδρίτης, μεταξύ του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και της Εταιρείας VIVEROS PROVEDO S.A. υπογράφηκε συμφωνία, η οποία προβλέπει την αποκλειστική παραχώρηση προς καλλιέργεια και εκμετάλ - λευση των top ποιοτικά ποικιλιών της σειράς EXTREME.

 Η σειρά EXTREME
 Η συμφωνία που υπογράφηκε προβλέπει την παραχώρηση 4 ποικιλιών ροδάκινου και 6 ποικιλιών νεκταρινιού με παραπλήσια οργανοληπτικά χα - ρακτηριστικά, προς καλλιέργεια. Η συγκομιδή τους θα ξεκινά από το τέλος Ιουνίου και θα φτάνει μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η φύτευση ξεκινά από φέτος - και όπως μας ενημέρωσαν τα Στελέχη του ΑΣΕΠΟΠ, για φέτος προ - βλέπεται να φυτευτούν πάνω από 10.000 δένδρα και μέχρι το 2023 θα έχουν φυτευτεί συνολικά πάνω από 100.000 δένδρα από τις παραπάνω ποικιλίες.

 Για αυτή την καινοτόμα πρωτοβουλία του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, ο Πρό - εδρος κος Κουτλιάμπας, μας δήλωσε: «Με την κίνησή μας αυτή, θέλου - με να προσφέρουμε στους καταναλωτές μία επιπλέον γευστική απόλαυ - ση στα ροδάκινα και νεκταρίνια. Τα προϊόντα από αυτές τις νέες ποικιλίες, θα διακινηθούν στην Αγορά με το λογότυπο velvita plus. Είμαστε σίγουροι ότι και αυτά τα προϊόντα μας θα αγαπηθούν ιδιαίτερα από τους καταναλωτές, όπως άλλωστε και τα κλασικά ροδάκινα velvita.” Να σημειώσουμε ότι την Εταιρεία VIVEROS PROVEDO S.A. εκπροσωπούν στην Ελλάδα τα φυτώ - ρια «GRINN», τα οποία θα έχουν και την ευθύνη για την παραγωγή των φυ - τωρίων από τις σειρές αυτές, για λογαριασμό του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας