Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Απόψεις - προτάσεις στα πλαίσια της διαβούλευσης του σταδίου Β1 του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θεωρεί τόσο σημαντική όσο και απαραίτητη τη διαδικασία διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι συμβάλλει καθοριστικά στην καταγραφή των προβλημάτων, των στοχεύσεων και των ευκαιριών για την πολύπλευρη, αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της προσπάθειας ανάπτυξης του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της καλύτερης αξιοποίησης των διατιθέμενων φυσικών πόρων και μέσων, που αποτελούν και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, διαμορφώνουμε τις προτάσεις μας στοχεύοντας κυρίως στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και μέσω αυτού στην ανάπτυξη συνολικά της Περιφέρειας.
Αυτό γίνεται εφικτό μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και ακόμη στη διαφοροποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και ορθολογική αξιοποίηση και αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων και των λοιπών αγροτικών εισροών.
Η παρέμβασή μας περιλαμβάνει μία γενική θεώρηση της μελέτης, την αποτύπωση της κατάστασης ιδιαιτεροτήτων του πρωτογενή τομέα, μία ειδική αναφορά σε δύο κλάδους, της εκτροφής γουνοφόρων ζώων και των υδατοκαλλιεργειών, για τους οποίους γίνεται ειδική αναφορά στη μελέτη, παρατηρήσεις για τις Ευρείες Ζώνες Ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, τις Π.Ο.Α.Π.Δ. και τα ΒΙΟ.ΠΑ και τέλος τα συμπεράσματα -  προτάσεις μας.
Με την προσδοκία ότι η πρόταση Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεν θα παραμείνει μία θεωρητική προσέγγιση, αλλά αυτά που θα συζητηθούν και τελικά θα σχεδιαστούν θα φτάσουν σε φάση υλοποίησης, παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.
Το πλήρες κείμενο των προτάσεων ΕΔΩ

Για τη Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Γ. Σιόγκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας