Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: Λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου - αιτήσεις έως τις 10 Οκτωβρίου 2015

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25
2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.13 Βασικά Αγγλικά Α1 50
4.15 Βασικά Γαλλικά Α1 50
4.19 Βασικά Ιταλικά Α1 50
6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50
6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25
6.10 Τοπική Ιστορία 25
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
8.1 Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία 25
8.5 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο 10
8.10 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες 25
8.20 Οικιακή Παραγωγή Οίνου, ποτών και ηδύποτων 30
8.21 Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά 25
8.31 Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25
8.51 Κοπτική Ραπτική 50
8.54 Διοργάνωση Τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων
με στόχο την δημιουργία Ομάδων τοπικής δράσης 25
8.56 Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ Σερβίων-Βελβεντού
Τηλ. 2464024093
email: kdvm100@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Οκτωβρίου

Το Προφίλ μας