Επίκαιρα Θέματα:

Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Συνέντευξη τύπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την άμεση απόσυρση των αντιγεωτεχνικών διατάξεων του πολυνομοσχεδίου

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την κατάθεση του
πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις που
θίγουν άμεσα την επαγγελματική υπόσταση των γεωτεχνικών και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Στη συνέντευξη συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων Ανατολικής, Κεντρικής
και Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ.κ. Ζαφείρης Μυστακίδης, Αθανάσιος Σαρόπουλος και
Ευάγγελος Σημανδράκος, καθώς και ο Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας-
Θράκης κ. Γρηγόρης Νικολαϊδης. Τα κυριώτερα σημεία των τοποθετήσεών τους, παρατίθενται
παρακάτω:
Με την χθεσινοβραδινή κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου
Οικονομικών, εισάχθηκαν, εντελώς αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα, διατάξεις που στόχο
έχουν την ουσιαστική κατάργηση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, στην υποπαράγραφο Β5 του πρώτου άρθρου του κατατεθέντος
πολυνομοσχεδίου, τροποποιείται ο ιδρυτικός νόμος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και η υποχρέωση
εγγραφής στο Επιμελητήριο των επιστημονικών κλάδων των γεωπόνων, δασολόγων,
γεωλόγων και ιχθυολόγων, ενώ παραμένει υποχρεωτική η εγγραφή μόνο για τον κλάδο των
κτηνιάτρων.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), όμως, αποτελεί το επιστημονικό
επιμελητήριο της Ελλάδας για τις γεωτεχνικές επιστήμες, σε πλήρη αντιστοιχία με το
επιστημονικό επιμελητήριο της Ελλάδας για τις τεχνικές επιστήμες που είναι το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Και τα δύο επιστημονικά επιμελητήρια (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Τ.Ε.Ε.)
ρυθμίσθηκαν νομοθετικά με κύριο σκοπό να αποτελέσουν τους σύμβουλους της Κυβέρνησης
στα γεωτεχνικά και στα τεχνικά θέματα αντίστοιχα και παράλληλα να προασπίσουν την
επιστημονική, κοινωνική και επαγγελματική πρόοδο των μελών ασκώντας σε αυτά και
πειθαρχικό έλεγχο ώστε να διαφυλαχθεί η επιστημονική δεοντολογία. Οι ίδιοι σκοποί
εξυπηρετούνται και από τη θεσμοθετημένη λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων για την
ιατρική επιστήμη και των Οδοντιατρικών Συλλόγων για την οδοντιατρική επιστήμη. Σε όλους
τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι είναι Ν.Π.Δ.Δ. και καλύπτουν επιστήμες που μελετούν
θέματα κρίσιμα για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, η εγγραφή των αντίστοιχων επιστημόνων
είναι καθολική, γεγονός που θεωρείται προαπαιτούμενο για την εκπλήρωση των σκοπών
τους.
Η σημερινή προτεινόμενη κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής, εάν ψηφισθεί
αύριο στη Βουλή των Ελλήνων, θα δημιουργήσει «γεωτεχνικούς» δύο ταχυτήτων, κάποιους
που θα είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και κάποιους που δεν θα είναι, δηλαδή δεν θα ελέγχεται η
τήρηση από πλευράς τους των κανόνων της επαγγελματικής και επιστημονικής δεοντολογίας,
δεν θα υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο από τα αρμόδια όργανα και δε θα συμμετάσχουν στη
λήψη των αποφάσεων του μόνο επίσημου συμβούλου της Κυβέρνησης.
Θα ήταν πιο τίμιο και ειλικρινές να κατέθεταν εξ αρχής τη νομοθετική κατάργηση του
Επιμελητηρίου, αντί να κοροϊδεύουν τους γεωτεχνικούς και την Ελληνική κοινωνία. Αντίθετα,
επιλέχθηκε η αιφνιδιαστική κατάθεση αυτών των ρυθμίσεων λίγες μόνο ώρες πριν την
ψήφιση ενός πολυνομοσχεδίου που θα πρέπει να ψηφισθεί από τους βουλευτές εκβιαστικά,
σε λίγα μόνο άρθρα.
Με την κατάθεση, όμως, της κατάργησης της υποχρεωτικότητας της εγγραφής στο
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ξεσκεπάζεται και το αποκρουστικό πρόσωπο της Τρόικας και αποκαλύπτονται οι
πραγματικές προθέσεις των εκπροσώπων των δανειστών της χώρας. Το μεθοδευμένο
κλείσιμο του Επιμελητηρίου δεν έχει καμία λογική δικαιολογία και κανένα όφελος για τη
δημόσια και την ιδιωτική οικονομία. Αντιθέτως, η πλήρης «απελευθέρωση» από οποιοδήποτε
έλεγχο του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, μπορεί να προκαλέσει ακόμη και απώλειες
ανθρώπινων ζωών, εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος και μεγάλη ζημία στην εθνική
οικονομία, αφού το σύνολο των δραστηριοτήτων των γεωτεχνικών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα
για το δημόσιο συμφέρον, τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
Επιπλέον, δεδομένου ότι στη νέα προσπάθεια της χώρας για ανάπτυξη και έξοδό της
από την κρίση ιδιαίτερο και καθοριστικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει ο πρωτογενής
τομέας παραγωγής, ο ρόλος των γεωτεχνικών και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.
Τυχόν απελευθέρωση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις παραπάνω δραστηριότητες
θα επιφέρει αναγκαστικά υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και άρα
φαλκίδευση της αναπτυξιακής προσπάθειας. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις διατάξεις που
προωθούνται για το γάλα και τα κρεοπωλεία, δίνεται ένα αποφασιστικό χτύπημα στον
πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας.
Είναι περισσότερο από προφανές ότι η Τρόικα επιθυμεί την οριστική φίμωση της
φωνής της επιστημονικής κοινότητας των γεωτεχνικών επειδή αυτή εκφράζει φανερά και
καθαρά, όπως είναι υποχρεωμένη από τον όρκο που έχει δώσει, την πλήρη διαφωνία της, με
τεκμηριωμένες μάλιστα προτάσεις, με την πολιτική και τις προτάσεις της Τρόικας για τον
πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Διαφωνήσαμε μέχρι σήμερα με επιστημονική τεκμηρίωση
για την προτεινόμενη αύξηση του φόρου στα καύσιμα των αγροτών, το νέο τρόπο
φορολόγησης αγροτών και αγροτεμαχίων, τις προτάσεις για το γάλα, την προτεινόμενη
απομάκρυνση των γεωτεχνικών επιστημόνων από τη διάθεση των γεωργικών εφοδίων
(γεωργικά φάρμακα – λιπάσματα – πολλαπλασιαστικό υλικό) κ.α. Με τη σημερινή όμως
απαίτηση της Τρόικας, αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι λανθασμένες προτάσεις των
εκπροσώπων των δανειστών δεν ήταν το αποτέλεσμα ανικανότητας, αλλά ενός απώτερου
σκοπού: την πλήρη διάλυση του παραγωγικού τομέα της χώρας ώστε αυτή να μην
ορθοποδήσει οικονομικά, αλλά να παραμένει δεμένη στο άρμα των δανειστών.
Σε όλες αυτές τις προτάσεις και τις προσπάθειες της Τρόικας κατά τον τελευταίο
χρόνο, ο αρμόδιος Υπουργός της Κυβέρνησης, ο καθηγητής τη Γεωπονικής Σχολής, ο κ. Α.
Τσαυτάρης, όχι μόνο δεν διαφώνησε επίσημα στην επίθεση που δέχτηκε η γεωτεχνική
επιστημονική κοινότητα στην οποία μάλιστα ανήκει, αλλά υπέγραψε ο ίδιος και τις σχετικές
αντιγεωτεχνικές διατάξεις.
Καλούμε λοιπόν έστω και την ύστατη στιγμή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής κ. Τσαυτάρη, είτε να εκφράσει δημόσια στη
Βουλή των Ελλήνων τη διαφωνία του με αυτή τη ρύθμιση, είτε να παραιτηθεί από Υπουργός,
σεβόμενος την προσωπική του διαδρομή, τους 35.000 γεωτεχνικούς και τον Ελληνικό Λαό.
Καλούμε όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να καταψηφίσουν την
κατάργηση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μαζί με αυτήν των ελπίδων του
πρωτογενούς τομέα της οικονομίας για ανάκαμψη και δηλώνουμε ότι το Επιμελητήριο θα
κινήσει τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των γεωτεχνικών βουλευτών που είναι μέλη του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και θα υπερψηφίσουν αυτήν την επαίσχυντη διάταξη.
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

απορια: ποιο θεαμα μπορει να προκαλεσει αμεσα εμετο; α) χρυσαυγιτες που ουρλιαζουν β) οι υποψηφιοι της ελιας

Το Προφίλ μας