Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Σκέψου παγκόσμια- Δράσε τοπικά. Πόλις - πολίτης- πολιτική - πολιτισμός

Η παγκόσμια πραγματικότητα είναι περίπλοκη και αυτό καθιστά την σύνδεση της τοπικής με την παγκόσμια συνείδηση δύσκολη. Η πόλις, έτσι όπως την γνωρίζαμε, έπαψε να υφίσταται λόγω της παγκοσμιοποίησης. Η πολιτική έχει περιοριστεί στην οικονομία. Ο ‘πολίτης’ στην εποχή της πολιτικής και πνευματικής οπισθοδρόμησης  αδιαφορεί ή αδυνατεί να συμμετάσχει στο τοπικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι με τρόπο ποιοτικό ή ουσιαστικό.
Πώς μπορεί να ανατραπεί αυτό;

Η μεταρρύθμιση της σκέψης είναι αναγκαία.  Η πρόσβαση όλων στην γνώση και την αντικειμενική πληροφόρηση (όσο αντικειμενική μπορεί να είναι εφόσον προέρχεται από υποκείμενα) είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια δημοκρατικής ποιότητας στους θεσμούς και βαθύτερης ολιστικής και όχι επιλεκτικής δημοκρατικής συμπεριφοράς  του πολίτη. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία θα προκύψει δημοκρατική αναγέννηση, θα επαναπροσδιοριστεί η θεμελιακή,  για την πόλη και τον πλανήτη, έννοια του πολίτη ως προσώπου που σκέφτεται και δρα αλληλέγγυα και υπεύθυνα  τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο νέος τύπος πολίτη θα αντισταθεί στην κυριαρχία της κατακερματισμένης πολιτικής σκέψης, θα ενστερνισθεί την πολύπλοκη ιδέα της ολότητας που εξετάζει τα μέρη στην σχέση τους με το όλον και το αντίστροφο, θα αντιλαμβάνεται την πολιτική όχι μόνο ως έκφραση οικονομικών  παραμέτρων, αλλά και διαχείριση μη μετρήσιμων (βιολογικών, συναισθηματικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών) μεγεθών.   Το καθήκον απέναντι στην κοινωνία  και όχι ατομικό το κέρδος θα καθορίζουν την πολιτική ηθική της δράσης του πολιτικού και πολιτισμένου όντος, στοιχεία της οποίας θα είναι ο διάλογος, η κατανόηση, η συνένωση, η μεγαλοψυχία και η αντίσταση στη βαρβαρότητα.
Επανεξετάζοντας και αναθεωρώντας κρατούσες αντιλήψεις και αξίες  ο πολίτης, θεωρώντας   τον εαυτό του και τα “συμφέροντά” του ως μέρος του συνόλου στο οποίο ανήκει (συλλογικός άνθρωπος, πολίτης του κόσμου),θα δρα για την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, για την βελτίωση των ανθρώπινων κοινωνιών, για την βελτίωση των σχέσεων ανθρώπου και πλανήτη, εφόσον το μέλλον των μερών εξαρτάται από το μέλλον του συνόλου και το αντίστροφο. 
Μ’ αυτήν την έννοια, θα αντιλαμβάνεται και θα κατανοεί τον αντίκτυπο των μικρών καθημερινών δράσεών του στο παγκόσμιο οικολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Θα δημιουργεί  κοιτίδες ανατροπής της κυριαρχικής στη γη και στον άνθρωπο πολιτικής συμπεριφοράς, την οποία  θα  αντικαθιστά  με τον σεβασμό και την  ισόρροπη συμβίωση.
Και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας τέτοιας ποιότητας πολιτικού πολιτισμού θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τις επόμενες γενιές.     


Ελένη Τασοπούλου
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλός με την Δημοτική Κίνηση ‘Κοζάνη Τόπος να ζεις’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας