Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Περί προγράμματος ο λόγος (ανεργία)

του Σπύρου Τόλιου, υποψήφιου Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης
Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι προγραμματικές εξαγγελίες των πολιτικών κομμάτων για το κρίσιμο ζήτημα της ανεργίας έχουν κυριολεκτικά αποπροσανατολίσει και εκνευρίσει την πλειοψηφία των πολιτών είτε επειδή καλλωπίζουν τις θέσεις και απόψεις τους ανάλογα με τα αποτελέσματα των κρυφών δημοσκοπήσεων είτε επειδή ρητορεύουν χωρίς ουσιαστικές θέσεις και αερολογούν ασύστολα. Το υφιστάμενο και ισχύον σήμερα στην Ελλάδα σύστημα μέτρων για την προστασία από την ανεργία είναι ανεπαρκές και προσβλητικό της προσωπικής αξιοπρέπειας των πολιτών της χώρας και λόγω της κρίσης θα έπρεπε να βρίσκεται πρώτο στην ατζέντα των κομμάτων διότι αγγίζει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των πολιτών.


Πρέπει να επισημάνω ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας έχει τρομοκρατηθεί σε τέτοιο βαθμό από τους νομείς της εξουσίας ώστε να πιστεύει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις και στην παρούσα φάση αποδέχεται μοιρολατρικά ότι οι διαφορετικές προτάσεις, ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα, είναι ουτοπικές. Στο τέλος του άρθρου θα αναπτύξω τις σκέψεις μου επί του θέματος.
Το πρόγραμμα του Συ.ριζ.α για τους άνεργους είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους γραφεία αλλά και διαδικτυακά στο syriza .gr, ας δούμε περιληπτικά τα κυριότερα σημεία του:

- Δικαίωμα επιδόματος ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. έχουν οι άνεργοι, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και η σύμβαση εργασίας τους είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη τους. Το ύψος του επιδόματος ανεργίας καθορίζεται για το πρώτο έτος στο 80% του τελευταίου μισθού πριν την απόλυση. Για το δεύτερο έτος καθορίζεται στο 70% του τελευταίου μισθού πριν την απόλυση. Για το τρίτο έτος καθορίζεται στο 60% του τελευταίου μισθού πριν την απόλυση. Από το τέταρτο έτος και έως την ανεύρεση εργασίας καταβάλλεται το βασικό επίδομα ανεργίας.
- Οι νεοεισερχόμενοι στην Αγορά Εργασίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, στους οποίους δεν εξασφαλίζεται εργασία ανάλογη των προσόντων τους εντός τριών μηνών από την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., δικαιούνται και τους χορηγείται βοήθημα ίσο με το βασικό επίδομα ανεργίας. Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος αυτού σε όλους τους δικαιούχους εκτείνεται σε όλο το διάστημα της ανεργίας και έως την ανεύρεση εργασίας.
- Οι παραμένοντες μακροχρόνια άνεργοι, ηλικίας άνω των 55 ετών, είτε θα λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας είτε θα εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης σε κοινωνικές υπηρεσίες του δημοσίου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Θεσμοθετείται η εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και η συμμετοχή τους στα προγράμματά του, εκείνων των αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, από τη στιγμή της διακοπής της με δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα τους χορηγείται επίδομα ανεργίας σύμφωνα με τα ως άνω περιγραφόμενα. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι παραμένουν πλήρως ασφαλισμένοι, συνταξιοδοτικά, και ιατροφαρμακευτικά, στους ασφαλιστικούς φορείς όπου ήταν κατά την τελευταία ημέρα της απασχόλησής τους, καθʼ όλη την διάρκεια της ανεργίας, χωρίς καμία επιβάρυνσή τους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, που απολύονται και είναι μεγαλύτεροι των 55 χρόνων, καλύπτονται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις που τους απέλυσαν για περίοδο μέχρι πέντε (5) χρόνια, εφόσον γιʼ αυτό το διάστημα παραμένουν άνεργοι. Προϋπόθεση για την κάλυψη αυτή είναι η επιχείρηση να έχει πραγματοποιήσει κέρδη το προηγούμενο της απόλυσης οικονομικό έτος, ενώ απαλλαγή από την εν λόγω κάλυψη δεν χορηγείται σε περιπτώσεις δόλιας πτώχευσης.
Κατά την διάρκεια της περιόδου ανεργίας αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων στεγαστικών δανείων για πρώτη κύρια κατοικία και απαγορεύεται ο πλειστηριασμός και η κατάσχεση για την πρώτη κατοικία, που ανήκει κατά κυριότητα στον άνεργο, καθʼ όλη τη διάρκεια της ανεργίας. Θα επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το 50% του ενοικίου, και απαλλάσσονται οι άνεργοι από τα δημοτικά τέλη.
Τέλος, μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η διακοπή παροχής νερού, σταθερού τηλεφώνου και ηλεκτρικής ενέργειας στους ανέργους που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.


Ο μέσος συνετός άνθρωπος διαβάζοντας τις βασικές αρχές του προγράμματος του Συ.ριζ.α μπορεί να κάνει μία διαπίστωση: ένα αξιοπρεπές πρόγραμμα για τους άνεργους δομημένο για τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που βιώνουν τον εφιάλτη της ανεργίας και ειδικά σήμερα απαραίτητο για την επιβίωση τους.
Το ερώτημα που τίθεται από όλους σχεδόν τους πολίτες που συνάντησα είναι 1.εάν μπορεί να υλοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα 2. γιατί οι πολιτικές δυνάμεις των άλλων χώρων (με εξαίρεση ορισμένα κόμματα της αριστεράς) δεν προτείνουν κάτι ανάλογο.

Το πρώτο ερώτημα που αφορά την υλοποίηση του προγράμματος φαινομενικά σύνθετο και πολύπλοκο είναι σχετικά απλό: είναι θέμα βούλησης και αρχών. Ο κάθε πολιτικός χώρος κάνει ορισμένες κρίσιμες επιλογές και αποφασίζει τελικά σε ποιους απευθύνεται και τι θέτει ως προτεραιότητα. Το ως άνω περιγραφόμενο πρόγραμμα, έστω περιληπτικά, δεν αφήνει περιθώρια συζήτησης γιατί είναι ξεκάθαρο που στοχεύει και δημιουργεί τις πρώτες βάσεις για την έξοδο από την ύφεση διότι διασφαλίζει ελάχιστο εισόδημα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και την συνέχιση του οικονομικού κύκλου ο οποίος σήμερα έχει κυριολεκτικά διαλυθεί. Η χρηματοδότηση του είναι 1η προτεραιότητα και όπως άλλοι αποφάσισαν όλα τα φορολογικά έσοδα και αυτά των αποκρατικοποιήσεων να πηγαίνουν στους λογαριασμούς αλλοδαπών τραπεζών και πολυεθνικών έτσι και εμείς αποφασίσαμε ότι δεν πωλείται τίποτα από την περιουσία των Ελλήνων και τα φορολογικά έσοδα αντί να κάνουν πλουσιότερους τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς τοκογλύφους θα στηρίζουν τους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση.. τόσο απλά.

Το δεύτερο ερώτημα συνδέεται με το πρώτο και ουσιαστικά η συζήτηση είναι ποια είναι τα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά πρότυπα που θέλει το κάθε πολιτικό κόμμα να ακολουθήσει οπότε, επί του θέματος, για εμάς το ερώτημα είναι τράπεζες & πολυεθνικές ή ο Έλληνας και η Ελληνίδα. Γνωρίζουμε ότι ζούμε σε ένα σύστημα παγκόσμιας οικονομίας αλλά είναι άξιο απορίας γιατί τίθεται αυτό το ερώτημα υπό την έννοια ότι εάν θέλουν τα τραπεζικά καρτέλ και οι πολυεθνικές να ασκήσουν Εθνική πολιτική ας κατέβουν ως υποψήφιοι στις εκλογές να κριθούν. Δυστυχώς τα κόμματα εξουσίας τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν μεσολαβητές αυτών των συμφερόντων και αντί να εκπροσωπούν τον λαό που τους τιμούσε με την ψήφο τους ακολούθησαν την σκοτεινή και κρυφή πολιτική τους ατζέντα με τα αποτελέσματα τα οποία γνωρίζουμε όλοι σήμερα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε δόλος σε αυτές τις επιλογές αν και τα πρώτα δείγματα μας οδηγούν σε αντίθετη κατεύθυνση οπότε με την προτεινόμενη λογιστικοποίηση του χρέους πιστεύω ότι θα μάθουμε την αλήθεια. Συνεπώς εάν κληθούμε να διαλέξουμε ανάμεσα στα δύο επιλέγουμε τους Έλληνες και της Ελληνίδες.. τόσο απλά.

Το ζήτημα της ανεργίας μας αφορά όλους, άμεσα ή έμμεσα, είναι το αποτέλεσμα της άθλιας πολιτικής που ακολούθησε ο δικομματισμός προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ελέγχει ψηφοθηρικά μεγάλη μερίδα του Λαού. Επειδή πολλά λέγονται και πολλά γράφονται εάν η κοινωνία την 6η Μαΐου κάνει την υπέρβαση θα κριθούμε για τις πράξεις μας.

Σπύρος Τόλιος – Υποψήφιος βουλευτής Συ.ριζ.α Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας