Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού


Την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.      Ενημέρωση για θέματα υγείας από το Δ/ντή του Κέντρου Υγείας Σερβίων κ. Λαϊόπουλο Αλέξανδρο.
2.      Έγκριση υποβολής πρότασης για κατασκευή μονάδας κατασκευής pellet στο Δήμου Σερβίων – Βελβεντού  στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA.
3.      Λήψη απόφασης για αίτηση προς τη ΔΕΗ για παραχώρηση εκτάσεων παραπλεύρως της Λίμνης Πολυφύτου στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού

4.      Λήψη απόφασης για κατασκευή από τη ΔΕΗ αντλιοστασίων άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων.
5.      Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης οφειλών προς τον Βαρταλά Νικόλαο
6.      Τροποποίηση της 37/2012 απόφασης του Δ.Σ. Σερβίων – Βελβεντού περί εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης χρεών προς την εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.
7.      Εκμίσθωση βοσκοτόπων Καταφυγίου.
8.      Αποδοχή και κατανομή χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
9.      Αποδοχή των όρων της με αριθμό 5113/10-4-2012 απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Βελβεντού» στο μέτρο 321 του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 608.000,00€.
10.  Αποδοχή των όρων της με αριθμό 5654/10-4-2012 απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης «Ανάπλαση Κέντρου Αγίας Κυριακής» που είναι ενταγμένο  στο μέτρο 322 του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 400.00,00€.
11.  Αποδοχή της απόφασης ένταξης  για το έργο «Ανάπλαση Κέντρου Οικισμού Παλαιογρατσάνου» του υπομέτρου L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», της δράσης L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» του μέτρου 413, του Άξονα 4, του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον Άξονα 4, συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων 2012 και προϋπολογισμού έτους 2012, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και άνοιγμα λογαριασμού για κατάθεση της επιχορήγησης.
12.  Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου πρώην ΚΕΦΟ στην Τ.Κ. Τριγωνικού.
13.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Μεταξά».
14.  Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «Έργα οδοποιίας Δήμου Καμβουνίων – Β’ Φάση».
15.  Αποδοχή της μελέτης «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Ελάτης» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
16.  Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Βαθυλάκκου».
17.  Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στο Δ.Δ. Κρανιδίων.
18.  Μεταβολή τμήματος του έργου «Ασφαλτόστρωση κοινοτικών δρόμων Λιβαδερού».
19.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προυπολογισμού του Δήμου.
20.   Τροποποίηση τοπικού πόρου (ΕΑΠ ΙΙΙ) .
21.   Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στη δυτική Μακεδονία, για το έτος 2012» και ορισμό εκπροσώπου με τον νόμιμο αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή.    
22.  Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και ΤΟΕΒ Βελβεντού για την παρακολούθηση του έργου «Κατασκευή Υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,9MW στο ρέμα Λάφιστα της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού».
23.  Αποδοχή των όρων της προκήρυξης του Προγράμματος «Εξοικονομώ ΙΙ» για τους Δήμους, και υποβολής φακέλου.
24.  Έγκριση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την εκτέλεση του έργου «Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης Μικροβάλτου».
25.  Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ.
26.  Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης: «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
27.  Αίτηση προς το Υπουργείο Γεωργίας για παραχώρηση του Δεντροκομικού Σταθμού στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.
28.  Λήψη  απόφασης για διάλυση συμβάσεων του έργου :  Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ   Μικροβάλτου( 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός). 
29.   Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011.
30.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στη Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κ.τ.λ.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ».
31.  Εκμίσθωση κυλικείου στην Παιδική Χαρά «Φιλώτα Αντωνιάδη» στη Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού.
32.  Αποδοχή και κατανομή ΣΑΤΑ 2012  ύψους 311.251.00€.
33.  Ανάθεση των υλοτομικών εργασιών στους Δασικούς Συνεταιρισμούς του Δήμου.
34.  Δικαίωμα νόμιμη χρήσης και εισόδου των ζώων σε βοσκοτόπους του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
35.  Εκμίσθωση Αγροτεμαχίου στο Τ.Κ. Λευκάρων στο Βασιλειάδη Στυλιανό του Σταύρου.
36.  Εκμίσθωση του λήμματος Βελβεντού για το έτος 2012.
37.  Εκμίσθωση του λήμματος Καστανιάς για το έτος 2012.
38.  Εκμίσθωση του λήμματος Ελάτης για το έτος 2012.
39.  Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.
40.  Ψήφιση Κανονισμού Ύδρευσης.
41.  Είσπραξη ποσών από μάρμαρα Νάξου.
42.  Παραχώρηση κοινόχρηστου δημοτικού χώρου στις εργατικές κατοικίες στο σύλλογο ΑΜΕΑ Σερβίων.
43.  Αίτημα αναβολής της τυπικής διαβούλευσης στο opengov.gr για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό και τον Οδικό χάρτη για το 2050.
44.  Ρύθμιση οφειλών πολιτών προς το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.
45.  Έγκριση λογότυπων στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.
46.  Παροχή πόσιμου νερού σε Δημότες.
47.  Ψήφιση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                             

Ελευθερίου Χρήστος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ ΕΔΩ.ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5.

Το Προφίλ μας