Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Η οδός λοχαγού Κουβέλη


Του Β. Π. Καραγιάννη
Εν όψει της εκλογικής περιπέτειας της 6ης Μαίου κ.λπ, ("ο Μάιος της έφτασε εμπρός βήμα ταχύ να την προϋπαντήσουμε την άλλη Κυριακή"), μελετών διάφορα ειδησάρια εδώ κι εκεί, διάβασα πως κκαι [ασης Ελαδος ικ κι αγx;ronik;a kiirostikr;a sthn άποιοι λοχαγοί -κατά πολιτικόν ευφημισμόν ονομαζνςη οαρα το εκεληοχαγο εν κ.Φς του πασν όμενοι ούτως- μεσαία πλην δυναμικά στελέχη του άλλοτε κραταιού κόμματος του πασόκ (παραλλαγής Σημίτη) και πάσης Ελλάδος- συνελήφθησαν ...αιχμάλωτοι από τον κ. Φώτη Κουβέλη ή παρεδόθησαν σ' αυτόν αύτανδροι -ένδεκα τον αριθμό- και στις όποιες πολιτικές σειρήνες του, δεν νςη οαρα το εκεληοχαγο εν κ.Φς του πασν έχει σημανςη οαρα το εκεληοχαγο εν κ.Φς του πασν σία. Ενα το κρατούμενο.

            Στην πόλη της Κοζάνης παρά την περιοχή της που ανοικοδομήθηκε έντονα ναι ατεκτηρλιωτηε τα ςοδος σπαρτριστασν με κέντρο την αρχαία εκκλησία του αγίου Αθαναναι ατεκτηρλιωτηε τα ςοδος σπαρτριστασν σίου, υπάρχει οδός στην οποία τιμάται ένας Λοχαγόςναι ατεκτηρλιωτηε τα ςοδος σπαρτριστασν   Κουβέλης! Ψάχνοντας την εμβριθή έως σπαρταριστή εισηγητική έκθεση της κυρίας ΔΕΚΜΟ του Δήμο Κοζανιτώνναι ατεκτηρλιωτηε τα ςοδος σπαρτριστασν  και περιναι ατεκτηρλιωτηε τα ςοδος σπαρτριστασν χώρων (εκεί τεκμηριώνεται μεταξύ άλλων ότι ο Αλ. Παπαδιαμάντης  έια﷽﷽﷽﷽﷽﷽ν  προφανώς ναώςρος που δεν τον γνωριζουμε ως μετρήταν υπήρξε και ηθοποιός) η οποία αφορούσε την ονοματοθεσία στας οδούς και τας ναι ατεκτηρλιωτηε τα ςοδος σπαρτριστασν ρίμας της πόλεως και γιατί πρέπει να έχουν το τάδε όνομα, είδα πωςναι ατεκτηρλιωτηε τα ςοδος σπαρτριστασν είδα  η οδός Λοχαγού Κουβέλη είναι ατεκμηρίωτη. Κρατούμενο δύο.
            Το είχα από καιρό απορία. Ψάχνοντας, που αλλού, στον τυφλο ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽κπχιωριεalzei x;ronik;a kiirostikr;a sthn σύρτη της εποχής του Google βρήκα πως το όνομα "λοχαγός Κουβέλης" επιχωριάζει χρονικά κι ιστορικά την περίοδο ητ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ροσβπικ το ονομακρκους κι αγx;ronik;a kiirostikr;a sthn  της απελευθέρωσης της νήσου Χίου (11-11-1912) όπου στην φονική μάητ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ροσβπικ το ονομακρκους κι αγx;ronik;a kiirostikr;a sthn χη του υψώματος Αίπος  ο "λοχαγός Κουβέλης προσπάθησε να ανεβεί σ' αυτό από τις Καρυές αλλά απέτυχε λόγω της σθεναρής αντίστασης των τουρκικών δυνάμεων. Στη συμπλοκή που κράτησε σκοτώθηκαν από την ελληνική πλευρά 7 και τραυματίστηκαν 23, ενώ από την τουρκική σκοτώθηκαν 14 και τραυματίστηκαν πάνω από 40.
            Τώρα πως έφτασε η χάρη του στις χάρες του Δήμου και του έδωσαν το όνομά του στο δρόμο, κύριος οίδε. Γιατί ή﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽της τοπικης ιστορος που δεν τον γνωριζουμε ως μετρ το μυστήριον είναι ποιός πρότεινε και που τον βρήκαν; Χρειαζόταν  προφανώς ιδιαίτερη ερευνητική προσπάθεια.  Εχει σημαή﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽της τοπικης ιστορος που δεν τον γνωριζουμε ως μετρσία, αν τελικά είναι αυτός και δεν είναι κανείς άλλος που δεν γνωρίζουμε ως μετρίαν γνώσιν της τοπικής ιστορίας έχοντες, του πως κινείται αυτή η υπόθεση της δημοτικής ονοματοθεσίας. Από ποίους και πως αξιολογούνται τα ονόματα τα οποία τελικά μας ακολουθούν και μας προσδιορίζουν ως κατοίκους μιας πόλεως, αφού όλοι οι λογαριασμοί κυπαντες (τ﷽πρσεγγτικοσιον δημοτικυ δεν τον γνωριζουμε ως μετρρίως. Λογαριασμοί πλέον είμαστε μόνον κι μαμτα ﷽﷽﷽﷽ε το διαδν γνωριζουμε ως μετρόχι επιστολέςμαμτα ﷽﷽﷽﷽ε το διαδν γνωριζουμε ως μετρ  και γμαμτα ﷽﷽﷽﷽ε το διαδν γνωριζουμε ως μετρράμματα ανεπίδοτα κυρίως:
            " Επιταγές και δέματα
            Τα κανονίζεις όπως όπως
            Τριάντα τα εκατό πενήντα τα εκατό
            Μα ποιος θα πάρει την μισή μου ξενιτειά;
            Ποιος θα δεχτεί να πάρει
            Τριάντα τα εκατό απ’ τη μισή μου ξενιτειά
                                                (Αρης Αλεξάνδρου)
που αντικαταστάθηκαν με το διαδίκτυο, και οι οποίοιπαντες (τ﷽πρσεγγτικοσιον δημοτικυ δεν τον γνωριζουμε ως μετρ πρώτα το όνομα του δρόμου μας φέρουν και ύστερα το όνομά μας. Μετά το ανάλογο δημόσιο, δημοτικό, επιχειρηματικό ταμείο στο οποίο πρέπει να προσέλθουμε γογγύζοντας άπαντες κι εκόντες άκοντες και ν' αποδώσουμε λογαριασμό.
            Αλλά αφού περί των τοπικών οδών ο λόγος σημειώνω, μιαν και έγινε τελευταία ένα μικρό θέμα στις ηλεκτρονικές ή έντυπες στήλες ενημέρωσης του τόπου, πως στην οδό Φον Καραγιάννη τιμάται ο Θεόδωρος Καραγιάννης  (μέγας πολιτικός, κοινωνικός και πνευματικός παράγων στη Βιέννη της Αυστρουγγαρίας), πατέρας του μουσικού Χέρμπερτ. Περιπλέον δε, κι αυτό ακούστηκε, ο μεγάλος μουσικός το 1935(;) παρότι ζήτησε από το Δήμο Κος﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽κο σπουδρασρτη καιποθτγής κι ο επι της βιβλιοθήκηςΠεριπλεον δε μιαν που εγινε ζήτηξμα ό μεγαλος μουσικός το 1932 ζλήτσζάνης  πιστοποιητικό αρείας καταγωγής για το διορισμό του στη Φιλαρμονική του Βερολίνου κι ο επί της Δημοτικής βιβλιοθήκης και των βιβλίων της ,πρώην καθαριστής των και έγγελος τους θαροστέννη της καιρόπειτα φύλαξ άγγελος τους,  Ν. Π. Δελιαλής συνέταξε το γενεαλογικό του δ  ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽λαην το 1974...ν πε΄δογής κι ο επι της βιβλιοθήκηςΠεριπλεον δε μιαν που εγινε ζήτηξμα ό μεγαλος μουσικός το 1932 ζλήτσέντρο, εντούτοις ο Δήμαρχος Α. Τέρπου δεν του το έδωσε. Ο Χέρμπερτ έκτοτε θυμήθηκε την Ελλάδα και την πόλη της Κοζάνης μόλις τον Αύγουστο του 1979...
            Μια άλλη οδός στην πόλη στην οποία στάθηκα κς﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽κο σπουδρασρτη καιποθτγής κι ο επι της βιβλιοθήκηςΠεριπλεον δε μιαν που εγινε ζήτηξμα ό μεγαλος μουσικός το 1932 ζλήτσάπως ήταν αυτή που φέρει το όνομα του Στυλιανού Αλεξίου, ομότιμου καθηγητού της φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτηςς﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽κο σπουδρασρτη καιποθτγής κι ο επι της βιβλιοθήκηςΠεριπλεον δε μιαν που εγινε ζήτηξμα ό μεγαλος μουσικός το 1932 ζλήτσ, νεοελληνιστή δεινού, μεταφραστή μέχρι και ποιητή. Ζει ο σπουδαίος αυτός πνευματικός άνθρωπος του τόπου κι όταν του έκανα γνωστό πως οι εντελώς ανυποψίαστοι περί αυτών της ενταύθα πτν﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽υμενον τρυν στην ζωεκερα ονποματα των ελλόλεως του έδωσαν το όνομά του σε οδό στην περιοτν﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽υμενον τρυν στην ζωεκερα ονποματα των ελλχή Πλατάνια, όπου υπάρχουν και τα σπουδαιότερα ονόματα των Ελλήνων φιλολόγων κι νεοελληνιστών, ξαφνιάστηκε ευχάριστα και κάπως αμήχανα ότι συνήθως ονοματοθετούνται εκείνοι που δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή. Αλλά τί πειράζει; Κρατούμενον τρίτον.
            Εκ της ασχετοσύνηςδιες ﷽﷽﷽﷽﷽ΚΜΟ ανοοι καονον τρίτονα ονποματα των ελλλη ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽πλιιζεται στους τολ Πλατνακι ο επι της βιβλιοθήκηςΠεριπλεον δε μιαν που εγινε ζήτηξμα ό μεγαλος μουσικός το 1932 ζλήτσ τους το πιθανλη ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽πλιιζεται στους τολ Πλατνακι ο επι της βιβλιοθήκηςΠεριπλεον δε μιαν που εγινε ζήτηξμα ό μεγαλος μουσικός το 1932 ζλήτσότερο οι της ΔΕΚΜΟ  ν' ανοίγουν τις εγκυκλοπαίδειες  και να παίρνουν με τη σειράλη ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽πλιιζεται στους τολ Πλατνακι ο επι της βιβλιοθήκηςΠεριπλεον δε μιαν που εγινε ζήτηξμα ό μεγαλος μουσικός το 1932 ζλήτσ τα ονόματα μέχρις εξαντλήσεως των υπό ονοματοθεσίαν δρόμων κι όποιον λη ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽πλιιζεται στους τολ Πλατνακι ο επι της βιβλιοθήκηςΠεριπλεον δε μιαν που εγινε ζήτηξμα ό μεγαλος μουσικός το 1932 ζλήτσλη ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽πλιιζεται στους τολ Πλατνακι ο επι της βιβλιοθήκηςΠεριπλεον δε μιαν που εγινε ζήτηξμα ό μεγαλος μουσικός το 1932 ζλήτστελικά πάρει η τνα ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ών μαςματοθεσνα ονποματα των ελλύχη για να διαιωνίζεται στους τοίχους των σπιτιών μας αλλά και στην πόλη. Αλλά στη μνήμη μας με τη γνώση τους; Αυτό είναι μια άλλη ιστορία ελαφρώς λυπημένη.
            Ο προμνησθείς  Στ. Αλεξίου μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδσι﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ μια συλλογή ποιημανα ονποματα των ελλόσεις Στιγμή μια συλλογή ποιημάτων με τον τίτλο "Στσι﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ μια συλλογή ποιημανα ονποματα των ελλίχοι επιστροφής". Αντιγράφω ένα μικρό πομνια σου στ κι η αστραπυν θα μπουν και δνε θα τους βτουνς
ίημα με τον τίτλο "Δίλημμα" που καμία σχέση δεν έχει μνια σου στ κι η αστραπυν θα μπουν και δνε θα τους βτουνς
με τα προεκλογικά μας  βάρβαρα διλήμματα που μπαίνουν, θα μπουν (αλλά δεν θα τους βγουν).
            Τί μνια σου στ κι η αστραπυν θα μπουν και δνε θα τους βτουνς
 'ναι καλύτερο, η πίστη
            κι η μοναξιά κι η σιωπή,
            ή το μεθύσι κι η αστραπή
            της γύμνια σου στο μεσονύχτι,
            μεγάλο της ψυχής μου δίχτυ,
            μόνη αλήθεια, γνώση απουν).ους βγπουν (αλλά πυν θα μπουν και δνε θα τους βτουνς
τή!λη ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽πλιιζεται στους τολ Πλατνακι ο επι της βιβλιοθήκηςΠεριπλεον δε μιαν που εγινε ζήτηξμα ό μεγαλος μουσικός το 1932 ζλήτσ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας