Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Εξάπλωση του επιβλαβούς εντόμου του αραβοσίτου Diabrotica virgifera Le Conte

 Ενημερώνουμε τους καλλιεργητές αραβοσίτου του Νομού μας, ότι σε γειτονικούς Νομούς της Β. Ελλάδας διαπιστώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς εντόμου Diabrotica virgifera Le Conte που προσβάλλει τον αραβόσιτο.
Πρόκειται για ένα έντομο καραντίνας, κολεόπτερο, τα ενήλικα του οποίου τρέφονται στο υπέργειο τμήμα του φυτού, ενώ οι προνύμφες του προσβάλλουν τις ρίζες ορύσσοντας στοές. Κατά συνέπεια καταστρέφεται το ριζικό σύστημα προκαλώντας πλάγιασμα του φυτού και σημαντικές οικονομικές ζημιές.

Το Diabrotica virgifera έχει 1 γενεά το χρόνο και διαχειμάζει στο έδαφος ως αυγό. Μετά από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα παύει η διάπαυση του αυγού και η εκκόλαψη των προνυμφών γίνεται στις αρχές της άνοιξης. Τα ακμαία εμφανίζονται αρχές καλοκαιριού με το μέγιστο των πτήσεων από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου.
Σε περίπτωση που εντοπιστούν από τους παραγωγούς αγροί με ύποπτα συμπτώματα, όπως ομάδες πλαγιασμένων φυτών, στοές στις ρίζες ή φαγώματα σε σπάδικες και φύλλα, πρέπει να ενημερωθεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και συγκεκριμένα το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, που είναι αρμόδιο για την επισήμανση και την παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπισή τους καθώς και για τη διενέργεια προγράμματος επισκοπήσεων για εχθρούς και ασθένειες καραντίνας. 
Η καταπολέμηση του εντόμου συνίσταται στην οριοθέτηση των ζωνών Προσβολής και Περιστολής και στην εφαρμογή εντός αυτών, των εξής μέτρων:
1. Στους αγρούς με αραβόσιτο να πραγματοποιείται αμειψισπορά με καλλιέργεια του αραβόσιτου μιας περιόδου κατά 2 διαδοχικά έτη (1:2)
2. Ο αραβόσιτος να μη συγκομίζεται πριν την 1η Οκτωβρίου.
3. Να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών ή μερών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο σε προσβεβλημένη ζώνη γειτονικού νομού.
4. Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου D. virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου, χρήση εντομοκτόνου εδάφους, ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα Φ.Π.Π.).
5. Τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στους σπαρμένους με αραβόσιτο αγρούς να καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη.
6. Να γίνεται εντατική παρακολούθηση της παρουσίας του οργανισμού με τη χρήση κατάλληλων παγίδων φερομόνης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης
 Σιόγκας Θεόδωρος
Η Γ. Γραμματέας
του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης
Πιστόλα Ευαγγελία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας