Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση την 26η  του μηνός Απριλίου   του έτους  2012 ημέρα Πέμπτη και  ώρα  21.00 μ.μ στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη   απόφασης   για   την   διάθεση   δημοτικών   χώρων   στα   κόμματα   ή   στους  συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΠΔ 26/2012 και την υπ. αριθμ. 14473/11-04-2012 απόφαση του  Υπουργού   Εσωτερικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας