Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Λειτουργία Γραφείου Βιομάζας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου PROFORBIOMED, θα λειτουργήσει ενημερωτική δομή με τίτλο «Γραφείο Βιομάζας Δυτικής Μακεδονίας». Η λειτουργία του Γραφείου Βιομάζας στοχεύει πρωτίστως στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή των
πολιτών, των δυνητικών επενδυτών αλλά και των θεσμικών φορέων της περιοχής, σε θέματα που σχετίζονται και αφορούν στην αξιοποίηση της βιομάζας γενικότερα με έμφαση στη βιομάζα δασικής προέλευσης.
Το Γραφείο Βιομάζας δεν είναι μια δομή η οποία θα ασχολείται με την εκπόνηση μελετών ή με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αντικείμενο του Γραφείου αποτελεί η συνδρομή και η καθοδήγηση των ενδιαφερομένων, στην προσπάθεια αναζήτησης έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών που σχετίζονται με την αξιοποίηση της βιομάζας ως πηγή ενέργειας.
Η δομή του Γραφείου φιλοξενείται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας, στον 3ο όροφο του κτιρίου της Περιφέρειας, στη ΖΕΠ
Κοζάνης.
Τηλ.: 2461 0 53560, e-mail: grafeiobiomas@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας