Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Πρόσληψη 20 εργατών στο Δήμο Βοΐου

Ο Δήμος Βοϊου ύστερα από την υπ΄ αριθ. 188/2012 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Μάιο, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων :
20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
* ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα
εξής δικαιολογητικά :
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
* ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βοΐου
(Δ/νση : 50 001- Νεάπολη Κοζάνης , τηλ : 24683-50203 & 50209) και αρμόδιος για
την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τσάμης Αθανάσιος κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες
Αιτήσεις έως 30/4/14
Κατεβάστε την απόφαση στη Διαύγεια από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας