Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Απάντηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Το πρόγραμμα για τη φτώχεια εκτελέστηκε με αποτελεσματικότητα

Για την διαδικασία υλοποίησης, με εντολή του Περιφερειάρχη, έχει ήδη ξεκινήσει o έλεγχος από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
Ένα τεράστιο πολιτικό, διαχειριστικό και ηθικό ζήτημα, που αφορά στον τρόπο άσκησης πολιτικής εκ μέρους της κας Ζεμπιλιάδου αποκάλυψε η ίδια ως επικεφαλής του συνδυασμού της.
Η κα Ζεμπιλιάδου προκειμένου να κερδίσει και πάλι λίγα λεπτά δημοσιότητας αναδεικνύει ως μείζον πολιτικό θέμα και μάλιστα ως «αποκάλυψη» τα σχετικά με την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Μ. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την καταλογιστική σε βάρος της Π.Δ.Μ. πράξης του ως άνω Υπουργείου.
Πριν εκθέσουμε τα ιστορικά δεδομένα οφείλουμε να αναφέρουμε το γεγονός, το οποίο βέβαια είναι γνωστό ήδη στην κα Ζεμπιλιάδου, αλλά μαζί με πολλά άλλα στοιχεία του ιστορικού, που η ίδια απόλυτα γνωρίζει, λησμόνησε να αναφέρει, ότι ήδη έχει ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να προσδιοριστούν οι τυχόν υπηρεσιακές ευθύνες και παραλείψεις. Κατά τούτο, όπως είναι γνωστό σε κάθε μέσο άνθρωπο, στα πλαίσια του διοικητικού ελέγχου υφίσταται αφενός μυστικότητα και αφετέρου τηρείται απαρεγκλίτως το κατοχυρωμένο από όλα τα σύγχρονα πολιτικά συστήματα και συντάγματα τεκμήριο αθωότητας. Όμως, στην προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού αυτό εκ μέρους της κας Ζεμπιλιάδου δεν ενδιαφέρει.
Ως προς την ουσία του ζητήματος  πρέπει να γίνουν γνωστά ότι την 05.12.2016 κοινοποιήθηκε στην Π.Δ.Μ. πράξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορούσε στον καταλογισμό σε βάρος της Π.Δ.Μ. ποσού 90.000,00 ευρώ, που αφορά στην εκτέλεση της από 26.11.2014 προγραμματικής σύμβασης, καθώς – σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο – δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών. Άμεσα συγκλήθηκε συνάντηση με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με παρουσία των πολιτικών στελεχών και των αρμοδίων υπαλλήλων και υπολόγων. Ζητήθηκε, μάλιστα, στα πλαίσια άτυπου ελέγχου η χορήγηση έκθεσης πεπραγμένων. Η παραπάνω έκθεση εγχειρίστηκε στον Περιφερειάρχη την 20.02.2017. Επειδή προέκυψαν ζητήματα ελλείψεων κατά τη διαδικασία, όπως αυτά περιγράφονται και στο παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου, την 23.02.2017 διατάχθηκε από τον Περιφερειάρχη η διενέργεια Ε.Δ.Ε. για την έρευνα και τυχόν διαπίστωση οιασδήποτε ευθύνης.
Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και την έκδοση των σχετικών πορισμάτων σεβόμενοι απολύτως το τεκμήριο αθωότητας των ελεγχομένων αλλά και τον ευαίσθητο χαρακτήρα της συγκεκριμένης περίπτωσης δηλώνουμε, ότι δεν θα συμμετέχουμε στην ανθρωποφαγία, στην οποία έχει επιδοθεί η κα Ζεμπιλιάδου. Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε, ότι όπως προκύπτει από το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης του αρμόδιου Υπουργείου με ημερομηνία 14.09.2016, το οποίο εκδόθηκε μετά από έλεγχο του φακέλου της υπόθεσης, το όλο έργο εκτελέστηκε με αποτελεσματικότητα και τα προϊόντα αξίας 89.149,74 ευρώ και όχι 60.000,00 ευρώ, ποσό που τεχνηέντως επικαλείται η κα Ζεμπιλιάδου, παραδόθηκαν στους δικαιούχους του προγράμματος. Ακόμη, όμως, και αυτό για κάποιον λόγο διέλαθε της προσοχής της κας Ζεμπιλιάδου. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ας κάνει υπομονή, καθώς για οποιαδήποτε παράλειψη προκύψει οι πρώτοι, που θα αναζητήσουμε τη συνδρομή της δικαιοσύνης θα είμαστε εμείς. Όποιος θεωρεί, ότι στην προσπάθεια της πολιτικής του επιβίωσης μπορεί να καταφεύγει σε διαστρέβλωση της πραγματικότητας, θα τον αφήσουμε μόνο στον δρόμο, που διάλεξε και θα κριθεί από τους πολίτες.      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας