Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Εκμίσθωση δημοτικών σφαγείων Δήμου Βοΐου στην Τ.Κ. Καλονερίου

Ο Δήμος Βοΐου προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Βοΐου που βρίσκονται στην Τ.Κ. Καλονερίου.
Η μίσθωση περιλαμβάνει ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα των σφαγείων , συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του σφαγειοτεχνικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, των στεγάστρων αναμονής των ζέων, του αποτεφρωτικού κλιβάνου κ.λ.π. χώρων, που βρίσκεται στην Τ.Κ Καλονερίου του Δήμου Βοΐου.
Η πλειοδοτική δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στη Σιάτιστα στις 14 Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και από ώρα 10 π.μ έως 11.00 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής δημοπρασιών.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ   (10.000,00 €) ετησίως.  
Αναλυτικά η διακήρυξη της δημοπρασίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Γραμματεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 24653 50100, αρμόδιος κ. Βασίλειος Γκαραγκούνης.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας