Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Νέος διευθυντής και υποδιευθυντές στο ΠΕΚ Κοζάνης

Ορίστηκαν, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης, ως Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) για δύο (02)  έτη τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π. και Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
 Για το Π.Ε.Κ. Κοζάνης:
Διευθυντής: Γκανάκας Ιωάννη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02 με έδρα την Κοζάνη.
Υποδιευθυντές:
- Βαϊρινού Κωνσταντία, Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 60 της 14ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής ως Υποδ/ντρια Α/θμιας.
- Καραμανώλης Παναγιώτη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02 με έδρα την Κοζάνη ως Υποδ/ντή Β/θμιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας