Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 27η  του μηνός Μαΐου   του έτους  2013 ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  19.00  στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1
Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Φυτώριου Νεάπολης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Δήμο Βοΐου.-Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
2
Δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα των δημοσίων κτημάτων με ΑΒΚ 24 & 25 Σιάτιστας στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης.- Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π
3
Αντικατάσταση της παραιτηθείσης Προέδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου.-Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.

·               Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις στα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Βοΐου.


ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου     
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς        
5.. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Μακρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας