Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο τα περιστατικά Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας. Κατά τους ειδικούς η αύξηση αυτή μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως η αυξημένη επιβίωση, η διάγνωση σε πιο πρώιμο στάδιο, η αυξημένη επαγρύπνηση και τα περισσότερο ευαίσθητα διαγνωστικά κριτήρια.