Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

ai-vreS: Πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία για το συνθετικό τάπητα στο Γήπεδο Σερβίων - αναδείχθηκε μειοδότης

Η εταιρεία Αλεξιάδης Ιωάννης αναδείχθηκε μειοδότης στη δημοπρασία του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού για την κατασκευή του συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Στάδιο Σερβίων στην οποία κατοχυρώθηκε το έργο. Η εταιρεία πρόσφερε έκπτωση 38,01% στον προϋπολογισμό της μελέτης και θα λάβει συνολική αμοιβή 130.411, 24 ευρώ. Το έργο χρημ ατοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγρα μμα Ε.Α.Π 2012-2016 μ ετά την έγκριση των Πρακτικών της 6ης Συνεδρίας (30/03/2015) του Περιφερειακού Συ βουλίου ∆υτ. Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα πρόκειται για συνθετικό τάπητα έξι διαδρομών που βρίσκεται πέριξ του γηπέδου ποδοσφαίρου. Στο συγκεκριμένο χώρο προπονούνται οι αθλητές των ομάδων συμπεριλαμβανομένων και των πρωταθλητών μας Στέλλας Τζικανούλα και Κυριάκου Πηλίδη,
αθλούνται μικρά παιδιά και είναι ανοιχτός στο κοινό. Η κατάσταση του τάπητα χαρακτηρίζεται από κακή έως επικίνδυνη για άθληση, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες εδώ, και η ανάγκη για αντικατάσταση του χαλασμένου κομματιού όπως και κατασκευή του υπόλοιπου είναι επιτακτική. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας