Επίκαιρα Θέματα:

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού για τον οικισμό Λάβας


    Από το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού ανακοινώνεται ότι στον οικισμό Λάβας, μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, οι καταναλωτές θα πρέπει να προμηθευτούν τους καινούριους υδρομετρητές Madalena τύπου DS-TRP ½ /η ¾ οι οποίοι υπάρχουν στο εμπόριο και να προχωρήσουν σε σύνδεση με το νέο δίκτυο.
   Η διαδικασία από πλευράς των καταναλωτών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 11/11/2016. Με την πάροδο της ημερομηνίας αυτής θα υπάρξει διακοπή του παλαιού δικτύου.
  Μόλις γίνει η αντικατάσταση του υδρομετρητή, οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν το νέο αριθμό του υδρομετρητή προκειμένου να καταχωρηθεί στο σύστημα του Δήμου καθώς και τον παλιό υδρομετρητή προκειμένου να καταγραφεί η παλιά και τελική ένδειξη του παλιού υδρομετρητή. Η προσκόμιση θα γίνει στο γραφείο εσόδων του Δήμου (κ. Παπαδημητρίου Σταματία)
  Η όλη προαναφερόμενη διαδικασία είναι υποχρεωτική και όποιος δεν συμμορφωθεί θα υποστεί τις νόμιμες κυρώσεις και δεν θα έχει πρόσβαση στο νέο δίκτυο ύδρευσης

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6972 850807
(Δραγκόλας Παναγιώτης – Υπεύθυνος ύδρευσης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας