Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Τα θέματα που αναδείξαμε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο

Του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
Είναι γενικά αποδεκτό από όλους τους πολίτες της περιοχής μας και όχι μόνο, ότι δημοτική αρχή στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού δεν υπάρχει. Ο δήμαρχος είναι απών και μόνο ένα-δύο στελέχη από αυτούς που απέμειναν στον συνδυασμό μπορούν να κάνουν παραγωγική δουλειά. Οι φιλότιμες προσπάθειες του αντιδημάρχου κ. Κυριακίδη σε θέματα καθημερινότητας δεν αρκούν.
Η κοινωνία όμως πιέζει,  πιέζει και την παράταξή μας με εκφράσεις του τύπου «κι εσείς τι κάνετε» και «πάρτε πρωτοβουλίες».
Συναποφασίσαμε λοιπόν στην παράταξη ότι θα ασκήσουμε εποικοδομητική αντιπολίτευση ελέγχοντας την δημοτική αρχή, ταυτόχρονα όμως υποβάλλοντας προτάσεις για το καλό του τόπου μας. Μακριά από μας η στείρα αντιπολίτευση και η μεταφορά της παθογένειας του κεντρικού πολιτικού συστήματος σε τοπικό επίπεδο.
Για μας οδηγός και πυξίδα των ενεργειών μας είναι το συμφέρον του τόπου.


Επιπλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε διαπιστώσει ότι ο δήμος πάει για κατάρρευση και, αν μείνουν ως έχουν τα πράγματα, το 2017 με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθεί υπό την επιτήρηση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου. Θα εφαρμοστεί δηλαδή στον δήμο ένα επιπλέον μνημόνιο για τους κατοίκους του.

Στα πλαίσια της παραπάνω φιλοσοφίας αναδείξαμε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ( 24-10-2016) τα παρακάτω ζητήματα,  υποβάλλοντας ταυτόχρονα και προτάσεις επίλυσής τους.

1. Άμεση τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου του έτους 2016 και εγγραφή σ’ αυτόν όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο σε ερώτηση του κ. Κωνσταντόπουλου προς τον δήμαρχο με ποιο ποσό θα επιχορηγηθεί ο δήμος μας από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, πήραμε την απάντηση ότι το ποσό αυτό  θα είναι μόνον 500 χιλ  ευρώ περίπου.
Με βάση όμως τα στοιχεία που είχαμε για τα οικονομικά του δήμου το ποσό αυτό θα έπρεπε να είναι περίπου 2.0 έως 2.5 εκ και όχι 500 χιλ. ευρώ.
Στην ερώτησή μας γιατί μόνον μόνο 500 χιλ. και όχι 2.5 εκ., μας απάντησαν ότι δεν είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2016 (από τον οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών αντλεί τα στοιχεία) όλο το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προηγούμενων χρόνων και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να επιχορηγηθούμε με μεγαλύτερα ποσά.
Δεδομένου ότι τα χρήματα που έρχονται από το ΥΠ. ΕΣ. είναι καθαρή επιχορήγηση και δεν επιβαρύνουν μελλοντικά τους πολίτες, θεωρήσαμε ότι είναι κρίμα να χαθούν τα χρήματα αυτά.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείναμε στο δημοτικό συμβούλιο, και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από το σώμα, την άμεση τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου για το έτος 2016 και την εγγραφή όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών που κατ’ αρχήν εκτιμάται σε 2.0 με 2.5 εκ. Στη συνέχεια με επιστολή προς το ΥΠ.ΕΣ  θα ζητήσουμε επιχορήγηση για όλο το ποσό και όχι μόνο για τις 500 χιλ.

Με αυτόν τον τρόπο ο δήμος μας θα επιχορηγηθεί με επιπλέον ποσό 1.5 έως 2.0 εκ. ευρώ από αυτό που αρχικά είχε προβλεφθεί.

2.  Ισολογισμός του έτους 2015 και Προϋπολογισμός τους έτους 2017

Σύμφωνα με τον νόμο το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους ως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους και βάσει αυτού εγκρίνει και υποβάλλει αρμοδίως το σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου έτους ως τις 31 Αυγούστου και εγκρίνει τον προϋπολογισμό ως τις 15 Νοεμβρίου.
Δυστυχώς στον δήμος μας έχουμε φθάσει στα τέλη του Οκτωβρίου και δεν έχουμε εγκρίνει ούτε τον ισολογισμό του 2015, ούτε την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2016 και ούτε το σχέδιο προϋπολογισμού του 2017.

Επισημάναμε στον δήμαρχο τις βαριές πειθαρχικές ευθύνες που έχει για τις παραλήψεις αυτές και ζητήσαμε άμεσα να αποκατασταθούν όλες οι παραπάνω εκκρεμότητες. Αν αυτό δεν γίνει τότε είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστούν ακόμα και το φαινόμενο αδυναμίας στην λειτουργία του δήμου.

3. Μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία που μας γνωστοποιούνται ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, διαπιστώσαμε ότι στον δήμο υπάρχουν μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα.
Με βάση τις δικές μας εκτιμήσεις που έχουν στέρεα βάση από την διαχείριση των οικονομικών του δήμου ως δημοτική αρχή, μπορούν άμεσα να διατεθούν για πληρωμή οφειλών του δήμου ποσά που φθάνουν τις 800 χιλ. έως 1.0 εκ. ευρώ. τουλάχιστον.

Επισημάναμε στον δήμαρχο τις μεγάλες του ευθύνες για την παρακράτηση τόσο μεγάλων ποσών στα ταμεία του δήμου όταν η αγορά έξω στενάζει και ζητήσαμε την άμεση εκταμίευσή τους και διάθεσή τους για την πληρωμή οφειλών.

4. Μελέτες για τους ταμιευτήρες και αρδευτικά στα Πατατοχώραφα Καστανιάς και στον Μεγάλο Κάμπο του Λιβαδερού.

Σε ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Γκουτζιομήτρου Μιλ. σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, πού βρίσκεται η πορεία των μελετών εφαρμογής για τα τους        ταμιευτήρες  και τα  αρδευτικά στις θέσεις Πατατοχώραφα Καστανιάς και Μεγάλο Κάμπο του Λιβαδερού, μας δόθηκε η απάντηση ότι την αρμοδιότητα την έχει αναλάβει μετά από πρόταση του δήμου η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Βλέποντας την σημερινή κατάσταση στον συνδυασμό της πλειοψηφίας και διαπιστώνοντας πλήρη αδράνεια και στο θέμα αυτό, αντιπροσωπεία του συνδυασμού μας, αποτελούμενη από τον πρώην δήμαρχο κ. Κωνσταντόπουλο και τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γκουτζιομήτρο  επισκέφθηκε πρόσφατα τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, όπου διαπιστώθηκε ότι ως τώρα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια γιατί δεν υπάρχει επίσημο αίτημα του δήμου Σερβίων-Βελβεντού και ότι κανένας από την παρούσα δημοτική αρχή δεν ενόχλησε για το θέμα αυτό.
Επιπλέον τέθηκε θέμα και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη ότι δεδομένης της σημερινής κατάστασης στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου, η Περιφέρεια δεν μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση δράσεων για τον δήμο Σερβίων-Βελβεντού, αν δεν έχει επίσημο αίτημα του δήμου με την έγκριση σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Για τους παραπάνω λόγους προτείναμε στο δημοτικό συμβούλιο και έγινε ομόφωνα αποδεκτό, την λήψη αποφάσεων για την ανάθεση στην Περιφέρεια της εκπόνησης των μελετών εφαρμογής για τους Ταμιευτήρες και αρδευτικά δίκτυα στις θέσεις Πατατοχώραφα Καστανιάς και Μεγάλο Κάμπο του Λιβαδερού.

5. Ερωτήσεις συμβούλων

Ερώτηση προς τον δήμαρχο, ο οποίος εκτελεί και χρέη αντιδημάρχου οικονομικών,  για το που πήγαν μία τηλεόραση κόστους 450 ευρώ, ένας ψυγειοκαταψύκτης κόστους 600 ευρώ και ένα ψυγείο κόστους 500 ευρώ που πρόσφατα προμηθεύτηκε ο δήμος,  υπέβαλε ο σύμβουλός μας κ. Μπάκανος.
Φυσικά δεν πήραμε απάντηση όμως το θέμα είναι σε εκκρεμότητα και θα το παρακολουθούμε.
Δύο ερωτήσεις προς τον δήμαρχο, υπέβαλε ο σύμβουλός μας κ . Παναγιωτούλας.
Η πρώτη αναφέρεται στο γεγονός ότι τα δύο γκρέϊντερ του δήμου εδώ και δύο χρόνια παραμένουν στο συνεργείο επισκευής λόγω μη πληρωμής της οφειλής του δήμου προς τον εργολάβο.
Με βάση την πληροφόρηση που έχουμε από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ, διαπιστώσαμε ότι δαπανήθηκαν από τον δήμο για αγροτική οδοποιία 40.000 ευρώ περίπου σε έναν εργολάβο, όταν  η οφειλή προς το συνεργείο δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.
Επισημάναμε στον δήμαρχο για την βαριά ευθύνη που φέρνει γι αυτό.
Φυσικά δεν πήραμε καμία απάντηση.
Η δεύτερη ερώτηση αφορά την καταγγελία του κ. Τσιτσιώκα Αν., στην οποία γίνεται αναφορά για σοβαρές παραλείψεις και ευθύνες του δημάρχου στην λειτουργία του δήμου.
Η απάντηση του δημάρχου ήταν ότι δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα παρ’ όλο που η καταγγελία έχει γίνει εδώ και μήνες.


ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ


Σέρβια 26-10-2016                                                      Για την ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

                                                                                          Β. Κωνσταντόπουλος


6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ασε Κωνσταντόπουλε πέρασε η σειρά σου.

Ανώνυμος είπε...

για τα νερά αν τα πλήρωσε ο δήμαρχος και οι αλοι αντιδήμαρχοι και σύμβουλοι δεν ρώτησες .εμείς παντός δεν πληρώνουμε νερά αν δεν πληρώσουν αυτοί

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟΙ ΕΙΣΤΕ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΕΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΟΝ ΘΑ ΨΑΧΝΩ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΥΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΓΕΛΟΥΣΑΝ!!!!!!!!!
ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΕΑ.

Γιώργο είπε...

Ο Τσιτσόκας δηλώνει οτι είναι εκπρόσωπος του Δήμου Σερβίων Βελβεντού τι καταγγελίες μας λέτε οτι έκανε και ο δήμαρχος αφου λέει οτι ξέρει το ποιόν του πως το δέχεται αυτό?Τι παιχνίδι παίζουνε οι δυό τους και τι αλισβερίσια έχουν αφου παρέα ήταν στη ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΦΙΩΤΏΝ ΤΟΝ Άυγουστο.Τι λές γιαυτά Κων/λε?

Ανώνυμος είπε...

Φίλε 1.44 οι Σερβιώτες δεν επιθυμούν καμμιά σύγκριση μεταξύ Κοσματόπουλου και Κωνσταντόπολου.Αυτό που θέλουν είναι να περάσει ο καιρός όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για τον Δήμο και να εκλέξουν μια Δημοτική Αρχή με νέους ανθρώπους που να πονάνε πραγματικά τον τόπο μας.Αυτοί οι δύο τον πονάνε ΨΕΥΤΙΚΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο 9.38.ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΤΟΝ ΚΩΝ/ΛΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟ.ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Το Προφίλ μας