Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Για μια ακόμη φορά η πρόοδος τιμωρείται

Του Φώτη Ζυγούρη*
Οι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας την αρμόζουσα περιβαλλοντική συνείδηση αλλά και υπακούοντας την Ευρωπαϊκή και κατ επέκταση Εθνική νομοθεσία, προχώρησαν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ), με την μεταφόρτωση και υγειονομική ταφή αυτών. Το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας επιβαρύνει τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας ως όφειλαν, με ποσό το οποίο να ανέρχεται στο ύψος των 40 €/τόνο περίπου.
Παράλληλα προχώρησαν στην μελέτη και δημοπράτηση μέσω ΣΔΙΤ, της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), η οποία πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία την 10/06/2017. Καλούνται λοιπόν οι πολίτες μέσω των αποφάσεων των δημοτικών τους συμβουλίων, να αναπροσαρμόσουν τα τέλη καθαριότητας καλύπτοντας το νέο κόστος επεξεργασίας απορριμμάτων ύψους 60 €/τόνο.
Δυστυχώς όμως αντί να επιβραβεύουμε τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για αυτή ακριβώς την περιβαλλοντική τους συμπεριφορά, τους τιμωρούμε υποχρεώνοντας τους να πληρώνουν υψηλότερα τέλη από κάθε άλλο πολίτη οποιουδήποτε Δήμου ή περιφέρειας που δεν έχει προβεί στις παραπάνω περιβαλλοντικές ενέργειες.
Με τον ν. 4042 του 2012 άρθρο 37  και 43, ορίζονται τα πρόστιμα που οφείλει να επιβάλει η εκάστοτε Κυβέρνηση στους Δήμους που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας από 1/1/2014 (Ειδικό τέλος ταφής). Μάλιστα με τον συγκεκριμένο νόμο ορίζεται ότι το 40% των παραπάνω χρηματικών προστίμων, αποδίδεται στο Δημόσιο για την κάλυψη δαπανών ενώ το υπόλοιπο 60% αποδίδεται στον ειδικό λογαριασμό του πράσινου ταμείου του ν. 3889/10. Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων του ν. 4042/12 περί προστίμων ανεστάλη μέχρι 31/12/2015 με τον ν. 4257/2014 άρθρο 77 παρ. 2.
Για την άρση της αδικίας εις βάρος των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, με την παρούσα προτείνω την  τροποποίηση του νόμου 4042/12 στο άρθρο 37 της κατανομής των παραπάνω ποσών α) 50% απόδοση υπέρ Δήμων που έχουν υλοποιήσει τις Μονάδες Επεξεργασίας και  τηρούν την υφιστάμενη νομοθεσία και β) 50% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του πράσινου ταμείου. Παράλληλα επιθυμούμε την άμεση εφαρμογή του νόμου.
Παράλληλα προτείνω στον Περιφερειάρχη, στους Δημάρχους αλλά και τους Βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για το συγκεκριμένο θέμα.

*Ζυγούρης Αθ. Φώτης
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σερβίων Βελβεντού

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Are kolotoumpa me tis protasis sou,;;;;;

Ανώνυμος είπε...

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
ΦΩΤΗΣ ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ

Το Προφίλ μας