Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 30η του μηνός   Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη και  ώρα  18.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής του έργου και παράδοση από το Δήμο Βοΐου στη Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου της κυριότητας και της ευθύνης λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης που κατασκευάσθηκε στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ". -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
2
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής του έργου και παράδοση από το Δήμο Βοΐου στη Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου της κυριότητας και της ευθύνης λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης που κατασκευάσθηκε στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ". -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
3
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής του έργου και παράδοση από το Δήμο Βοΐου στη Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου της κυριότητας και της ευθύνης λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης που κατασκευάσθηκε στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ". -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
4
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής του έργου και παράδοση από το Δήμο Βοΐου στη Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου της κυριότητας και της ευθύνης λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης που κατασκευάσθηκε στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ". -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
5
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής του έργου και παράδοση από το Δήμο Βοΐου στη Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου της κυριότητας και της ευθύνης λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης που κατασκευάσθηκε στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: "ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ". -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
6
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ". -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
7
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ". -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
8
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: "ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ". -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
9
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» . -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
10
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βοΐου». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
11
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση οδού με τσιμεντόστρωση από επαρχιακή οδό έως λόφο Καπιτσίνι». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
12
Αποδοχή της αρ. 3332/11-08-2016 Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» , με κωδικό MIS 479948. - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
13
Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΒΟ. -Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Δ. Συμ/λος και Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΒΟ.
14
Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη  Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου. -Εισηγητής ο κ. Τσαρχάς Ι. Αντιδήμαρχος.
15
Αιτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας